Rhenman & Partners vinner internationellt fondpris vid HFM European Performance Awards 2021: Global equity long-term performance (5 years)

Report this content

 

Under HFM European Performance Awards 2021 samlades hedgefondbranschen för att utse och fira de bästa fonderna i 45 olika kategorier. Jurymedlemmarna, handplockade för sina specialistkunskaper inom alternativa investeringar, röstade fram Rhenman Healthcare Equity L/S till vinnare i kategorin Global equity long-term performance (5 years). Juryn, som bestod av såväl institutionella som privata investerare samt investeringskonsulter, använde ett grundligt tillvägagångssätt för urval och bedömning tänkt att spegla metoder institutionella investerare använder i sitt dagliga arbete. För att säkerställa att kategorierna faktiskt reflekterar den föränderliga hedgefondsektorn har dessa arbetats fram tillsammans med representanter från branschen.

 

”Vi är väldigt glada för denna utmärkelse som bekräftar fondens starka värdeutveckling och som är ett internationellt erkännande från både professionella och privata investerare. Våra framgångar beror i stor utsträckning på förvaltarnas mångåriga och täta samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Vi tror också att förvaltarnas fokus på endast healthcare-sektorn möjliggör en kunskapsnivå svår att matcha.”  - säger Carl Grevelius, medgrundare och ansvarig för investerarrelationer.

 

Rhenman Healthcare Equity L/S har en unik avkastningshistorik. Huvudklassen IC1 (EUR) har stigit 775% sedan fondens start i juni 2009. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 20%. Idag uppgår den förvaltade fondförmögenheten till ca. 10 miljarder kronor.

(Siffror aktuella per 31 augusti 2021, se nästa sida för mer information om avkastning.)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hjertén

Communications Manager, Rhenman & Partners Asset Management

Telefon: +46 (0)706521908

E-post: karin@rhepa.com

www.rhepa.se

 

Om Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management, som grundades 2008, är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare. Bolaget förvaltar portföljen i den Luxemburgbaserade sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till drygt 10 miljarder kronor. Investeringsteamet får i sin investeringsprocess stöd av ett vetenskapligt råd bestående av namnkunniga professorer och sakkunniga med mångårig marknadserfarenhet och stora expertnätverk över hela världen.

 

 

 

 

IC1 (EUR) Avkastning netto efter avgifter (31 augusti 2021)

 

 

2021 (YTD)

2020

2019

2018

2017

Since inception

Rhenman Healthcare Equity L/S

+12%

+17%

+40%

-5%

+35%

+775%

 

Past performance is no guarantee of future returns. The money invested in the fund can both increase and decrease in value and it is not certain that investors will get back the entire invested capital.

 

 

 

 

 

 

      
     
  
  
  

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vänligen notera att Rhenman & Partners endast är portföljförvaltare av fonden. Rhenman & Partners har inte tillstånd att ge – och kommer inte att ge – investeringsråd till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonden skall diskutera detta med en professionell investeringsrådgivare. Detta material är endast för informationsändamål och skall inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller köpa andelar i fonden. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned på www.rhepa.se. Rhenman & Partners Asset Management AB är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare som förvaltar portföljen i den Luxemburgregistrerade sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar