• news.cision.com/
  • RhoVac/
  • RhoVac AB anlitar affärsutvecklaren David Colpman som ledande rådgivare för att identifiera potentiellt intresserade parter av bolagets tillgångar.

RhoVac AB anlitar affärsutvecklaren David Colpman som ledande rådgivare för att identifiera potentiellt intresserade parter av bolagets tillgångar.

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, 2018–03-20, att avtal har skrivits med Colpman Consulting Ltd, Storbritannien, för att förstärka affärsutvecklingen av bolaget, med syfte att identifiera potentiellt intresserade parter.

I linje med RhoVacs planer på en försäljning eller licensiering av hela, eller delar av, verksamheten tidigast efter avslutad klinisk fas I/II studie, gör RhoVac en offensiv investering i bolagets affärsutveckling, genom att anlita David Colpman på Colpman Consulting Ltd. David Colpman har stor erfarenhet av affärsutveckling inom Life Science där han innehaft en lång rad ledande befattningar inom globala läkemedelsbolag. Bland annat har han varit chef för Business Development och Senior Vice President för Business Development på Shire, vilket ledde till en rad strategiska fusioner, förvärv, licensieringar och avyttringsprogram. Under den tiden ledde han även försäljningen av en mängd varumärken till Almirall (ca 210 M$) samt identifierade och genomförde Shires förvärv av Transkaryotic Therapies Inc. (1,6 B$). David Colpman är sedan 2014 chef för Colpman Counsulting Ltd och är styrelseledamot på bland annat Orexo AB och Forendo Pharma Ltd. David Colpman har även arbetat för en rad bolag i Skandinavien. Exempelvis var han ledande rådgivare för Alligator Bioscience ABs avtal med Janssen Biotech, Inc. (700 M$) och Bristol-Myers Squibbs förvärv av Cormorant Pharmaceuticals AB (500 M$).

RhoVac är ett biotechbolag som arbetar med utveckling av ett immunterapeutiskt cancervaccin. Målet med läkemedelskandidaten RV001 är att utveckla ett cancervaccin som förhindrar eller begränsar spridningen (metastasering) av cancer – inte bara i prostatacancer utan potentiellt i all cancer som metastaserar. I dagsläget har behandlingen i den kliniska fas I/II-studie avslutats på patienter med diagnostiserad prostatacancer. Resultat från studien förväntas redovisas i Q2 2018.

David Colpman kommenterar

- RhoVac är ett spännande bolag som rör sig i en väldig dynamisk miljö – immunonkologi. RhoVac skiljer sig från andra bolag inom fältet, eftersom fokus ligger på metastaserna och inte på modertumörerna. Bolaget har stor potential och vi ser fram emot vårt framtida samarbete!

VD Anders Ljungqvist kommenterar

-Det är väldigt glädjande att David Colpman har tackat ja till att vara ledande rådgivare och hjälpa oss att identifiera potentiellt intresserade parter av bolagets tillgångar. Baserat på David och hans medarbetares stora erfarenhet, nätverk och meritlista på genomförda transaktioner och våra spännande resultat som bekräftar att RV001 är säkert och kan etablera ett signifikant vaccinmedierat immusvar, så lägger vi en bra grund till att nå våra uppsatta affärsmål för RhoVac.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Prenumerera

Dokument & länkar