RhoVac AB presenterar på Investival Showcase i London och Sedermeradagen i Stockholm

RhoVac AB ("RhoVac") expanderar dess internationella närvaro ytterligare genom att i november presentera bolaget vid investerings- och partnerkonferenser i Europa. RhoVac kommer att presentera på Investival Showcase i London och på Sedermeradagen i Stockholm. För detaljer om eventen, se information nedan.

RhoVacs affärsstrategi är och har sedan bolagets grundande varit att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten efter att den nu pågående kliniska fas I/II-studien avslutats. Att delta i internationella samarbetsmöten som London Investival Showcase och Jefferies är enligt styrelsen i bolaget att maximera potentialen i denna strategi. Vid Nordic Life Science Days-konferensen, där RhoVac deltog i september i år, visades stort intresse för företagets cancervaccinprojekt. RhoVac höll framgångsrika möten med ett antal internationella läkemedelsföretag som visat intresse i att veta mer om projektet. RhoVac följer nu upp på mötena med de kontakter som gjorts på denna konferens.

RhoVac kommer den 14 november 2017 att delta vid Investival Showcase som anordnas i samarbete med Jefferies Investment Bank och ska presentera bolaget på Immuno-Oncology-sektionen på konferensen. Fler än 200 globala investerare är förväntade att delta i Investival Showcase, där 70 bolag kommer att presentera. Vid konferensen i London, där RhoVac kommer att delta med två representanter, presenteras bolaget på scen. Därutöver avser bolaget att hålla individuella möten med potentiella partners och investerare. För mer information om Investival Showcase, se http://www.biotechandmoney.com/investival-showcase. RhoVac deltar även på Jefferies Global Healthcare Conference, den största hälsovårdsdedikerade konferensen i Europa, där 350 företag med 1 400 deltagare kommer att delta.

För att ytterligare förstärka relationen till investerarna i Skandinavien kommer RhoVac även att presentera på Sedermeradagen Stockholm den 16 november 2017. På Sedermeradagen Stockholm kommer bolagets VD Anders Ljungqvist att presentera status avseende RhoVacs utvecklingsprojektet samt bolagets planer för år 2017/2018. Sedermeradagen kommer att hållas på Waterfront Congress Centre i Stockholm. För anmälan och mer information om Sedermeradagen, se http://www.sedermeradagen.se/stockholm-16-november-2017/ .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar