RhoVac avslutar samarbetet med Colpman Consulting Ltd

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, 2 december 2019, att samarbetsavtalet med Colpman Consulting Ltd (”Colpman Ltd”)  har avslutats i samförstånd, mot bakgrund av att RhoVac siktar på att säkra ett avtal med en partner efter avslutad fas IIb-studie.

Det avtal som RhoVac ingick med Colpman Ltd i mars 2018 för att finna en utvecklingspartner för RV001, har formellt avslutats i samförstånd. Framöver kommer VD, Anders Månsson, att leda bolagets affärsutveckling, som syftar till att säkra ett avtal med en partner som kan vidareutveckla RV001-projektet i klinisk fas III i prostatacancer och även i andra potentiella metastatiska cancerindikationer samt därefter lansera produkten.  

VD Anders Månsson kommenterar ”Jag har sedan jag startade på RhoVac satt mig in i arbetet och dialogerna som Colpman Ltd har initierat för RhoVacs räkning. Colpman Ltd har utfört ett gott arbete, men i och med att Rhovac valde att gå vidare med den värdehöjande kliniska fas IIb-studien i egen regi har både tidsperspektiven och erbjudandet till våra potentiella partners förändrats. RV001 är nu ett projekt som efter avslutning av den nuvarande fas IIb-studien i prostatacancer kan tas direkt in i fas III, det sista utvecklingssteget innan marknadsgodkännande. Med den stora potential som RV001 kan ha för behandling av metastaserande prostatacancer specifikt – och metastaserande cancer i allmänhet – ser jag fram emot att intensifiera vår egen affärsutvecklingsverksamhet ytterligare allt eftersom vi närmar oss avslutningen av den pågående fas IIb-studien.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 2 december 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar