RhoVac meddelar att alla patienter avslutat uppföljningsfasen av den kliniska fas I/II-studien

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, 2 april 2019, att alla prostatacancerpatienter som medverkat i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs läkemedelskandidat RV001, har avslutat sina respektive 9- och 12-månadsuppföljningar och därmed hela den kliniska fas I/II-studien.

I RhoVacs kliniska fas I/II-studie, som genomfördes under perioden Q1 2017 till och med Q1 2019, rekryterades 22 patienter med diagnostiserad prostatacancer som genomgått prostatektomi. Blodprov togs innan, under och efter studien för att analysera det produktmedierade immunsvaret på behandlingarna. Resultaten, som rapporterades i augusti 2018, visade ett signifikant immunsvar i 86% av patienterna. Patienterna har även medverkat i 3-, 6-, 9- och 12-månadsuppföljningar för att studera varaktigheten av immunsvaret och det är denna uppföljning som nu är avslutad i och med att alla 22 patienter genomgått det avslutande uppföljningsmötet på den kliniska avdelningen.

De sista proverna från 9- och 12-månadsuppföljningen har nu skickats till universitetet i Tübingen för immunologisk analys och RhoVac förväntar att kunna redovisa dessa resultat under H2 2019.

VD Anders Ljungqvist kommenterar:

-Bolagets första kliniska studie, RhoVac-001, är nu avslutad och endast analyser och slutrapportering av uppföljningsfasen kvarstår. Jag är stolt över att RhoVac har genomfört denna studie innanför uppsatt tidsram. Ett resultat vi i hög grad har uppnått tack vare de mycket dedikerade patienterna som har deltagit i studien. Detta kombinerat med ett enastående samarbete med Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet, Köpenhamn; fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital, DanTrials ApS samt T-cell Monitoring Group, Department of Immunology vid universitetet i Tübingen, Tyskland har säkerställt att vi kunnat kommunicera konklusiva resultat enligt tidsram. Ett mycket stort tack till alla medverkande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac A

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.


Prenumerera

Dokument & länkar