• news.cision.com/
  • RhoVac/
  • RhoVac meddelar att det sista blodprovet i den kliniska fas I/II-studien är tagen för analys

RhoVac meddelar att det sista blodprovet i den kliniska fas I/II-studien är tagen för analys

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag den 29 mars 2018 att det sista återstående blodprovet för immunologisk analys är taget från den sista prostatapatienten som ingår i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs läkemedelskandidat RV001.

Bolagets läkemedelskandidat RV001 är ett antigen som aktiverar T-cellerna i immunsystemet till att identifiera och eliminera cancerceller som uttrycker proteinet RhoC. Då RhoC generellt överuttrycks i metastaserande cancerceller och inte i modertumören, så kan RV001 användas vid behandling av flera olika cancerindikationer. Det är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas i kombination med annan behandling - dvs modertumören tas bort genom kirurgi, strålning eller kemoterapi och patienten behandlas sedan därefter med RV001 för att förhindra, eller begränsa spridning och återfall av cancer.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 befinner sig i klinisk fas I/II-studie på diagnostiserade prostatacancerpatienter. Studiens primära mål är att utvärdera säkerheten och toleransen vid behandling med RV001. Utöver dessa frågeställningar har studien också som syfte att utvärdera om RV001 kan framkalla specifik immunsvar.

Inför den kliniska I/II-fasstudien rekryterades 22 patienter med diagnostiserad metastaserande prostatacancer. Patientrekryteringen till studien slutfördes i juli 2017 och patienterna har under ca 30 veckors tid behandlats med 11 subkutana injektioner. Sista behandlingen ägde rum i februari 2018. Blodprov har tagits från dessa patienter för att analysera det produktmedierade immunsvaret på behandlingarna innan, under och efter behandlingsperioderna. I och med att det sista blodprovet från den sista patienten togs den 23 mars 2018, har alla proverna nu skickats till Universitetet i Tübingen för immunologisk analys. Analysdata kommer att skickas för statistisk analys i slutet av det andra kvartalet 2018. Redovisning av top line-resultat beräknas komma under halvårsskiftet 2018.  

For more information, please contact:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Phone: +45 4083 2365

E-mail: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Prenumerera

Dokument & länkar