RhoVac publicerar forskningsresultat inför ASCO’s förmöte

RhoVac AB (”RhoVac”) publicerar idag, 21 maj 2019, resultat från forskningssamarbetet kring cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC med Lunds Universitet inför kommande ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology) som hålls i Chicago den 31 maj – 4 juni 2019.

Det primära målet med forskningsstudien var att undersöka om RhoC uttrycks i högre omfattning i cancerstamceller i prostatacancerinducerade metastaser på möss som genomgått strålning. Metastasvävnaderna skördades, snittades och analyserades med immunohistokemiska metoder, där forskare jämförde förekomsten av olika biomarkörer. Biomarkörerna som analyserades var för RhoC, Adenoreceptor (AR), CD 166 (cancerstamcell) samt Ki67 (proliferering). Resultaten visade dels att RhoC uttrycks i högre omfattning i den metastaserande vävnaden och dels att det förekommer en subpopulation av RhoC-positiva celler i metastaserna, som är dubbelinmärkta med CD166 för cancerstamcellerna.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

- Det är tillfredsställande att se att resultaten bekräftade att RhoC uttrycktes i större utsträckning i metastasvävnaden än i tumören, samt att en subpopulation av de RhoC-positiva cellerna även har cancerstamcellskaraktär.

Sammanfattningen finns på ASCO’s hemsida: http://www.abstract.asco.org/239/AbstView_239_268065.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.


Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar