RhoVac rekryterar professor emeritus Per-Anders Abrahamsson och professor Klaus Brasso till sitt vetenskapliga råd

RhoVac AB (”RhoVac”) befinner sig i sista utvecklingsfasen i egen regi med BraVac-studien och avser nu intensifiera sina partnerskapsdiskussioner. I samband med denna intensifiering tillkännager RhoVac rekryteringen av två tunga experter inom prostatacancer, professor emeritus Per-Anders Abrahamsson vid Lunds Universitet samt professor Klaus Brasso vid Köpenhamns Universitet, till bolagets vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board).

Professor emeritus Per-Anders-Abrahamsson är tidigare verksamhetschef vid Urologiska Kliniken, Skånes universitetssjukhus SUS och forskargruppschef vid Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, vid Lunds universitet. I dessa kapaciteter ledde han under åren 1998–2015 utvecklingen av den urologiska verksamheten i Malmö och Lund till att bli en av landets främsta. Professor Abrahamsson har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar och skrivit 80 bokkapitel inom urologi, med tyngdpunkten på sjukdomar i prostata. Han är rådgivare åt redaktionerna i en rad vetenskapliga tidskrifter och är ofta inbjuden som talare vid internationella kongresser, framträdanden som belönats med åtskilliga priser. Professor Abrahamsson har också varit generalsekreterare för European Association of Urology (EAU), samt är adjungerad professor vid  Institutionen för Urologi vid University of Rochester Medical Center, New York, USA, samt vid Russian Institute of Urology, Moskva, Ryssland. Professor Abrahamsson är för närvarande chefsläkare på privatkliniken Perituskliniken på Medicon Village i Lund.

Professor Klaus Brasso, avlade sin läkarexamen 1985 vid universitet i Köpenhamn, Danmark, och 2000 erhöll han sin doktorstitel vid samma universitet. Professor Brasso är verksam vid institutionen för Klinisk medicin vid Köpenhamns universitet och sitter även i ledningen för Copenhagen Prostate Cancer Center (CPC) vid Rigshospitalet i Köpenhamn. CPC är ett centrum för flertalet forskningsaktiviteter kring utredning och behandling av prostatacancer - alltifrån grundforskning kring prostatacancer, till utprövning av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Professor Brasso som har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar har också en lång och gedigen erfarenhet av kliniska studier i urologi, alltifrån kliniska fas I-studier till fas III. Han är Principle Investigator i RhoVacs pågående fas IIb studie i prostatacancer, BRaVac, som beräknas rekrytera 180 patienter i Europa och USA.  

VD Anders Månsson kommenterar:Jag är mycket glad över att vi har lyckats rekrytera så tunga namn inom internationell urologi som Professorerna Abrahamsson och Brasso. Utöver den rent vetenskapliga rådgivningen de kan bidra med, skapar rekryteringen också stor trovärdighet och uppmärksamhet kring RV001-projektet och bolaget, och det kommer att betyda mycket för vår affärsprocess framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 11 juni 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar