RhoVac’s evenemang i augusti och september 2019

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) deltar vid aktieägarträff i Stockholm och internationella partneringmöten under augusti och september 2019.


Anders Månsson (vVD & CBO) kommer presentera bolaget inför aktieägare på FS Market, 27 augusti, Hotel Anglais, Stockholm. Anmälan sker på: Investerarmötet 27 augusti

Partneringmöten:                          

2ndLSX Nordic Congress, 28-29 augusti, NASDAQ Stockholm, Stockholm

Nordic Life Science Days, 10-12 september, Malmömässan, Malmö/Köpenhamn.

19th Annual Biotech in Europe Forum, 25-26 september, Basel, Schweiz.

ESMO, 27 sept - 1okt, Barcelona, Spanien.

Swedish-French Life Science Days, 1-2 oktober, Paris, Frankrike.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på att utveckla en behandling med potential att förhindra eller begränsa återfall, och progression av cancer genom att eliminera metastaserande cancerceller. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat klinisk fas I/II, och klinisk fas IIb-utveckling har inletts. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.Prenumerera

Dokument & länkar