RhoVac’s evenemang under oktober - november 2019

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) deltar vid aktieägarträffar i Sverige och internationella partneringmöten under oktober – november 2019.

Anders Månsson kommer träffa aktieägare och presentera bolaget vid följande tillfällen i Sverige:

  •  Sedermeradagen i Göteborg, 4 oktober 2019. Anmälan kan göras här.
  •  BioStock Summit på Medicon Village i Lund, 24 oktober. Anmälan kan göras här.
  •  Sedermeradagen i Stockholm, 18 november och anmälan kan göras här.

Bolaget kommer även närvara på Svenska Handelskammaren i New York’s evenemang Innovate’46, den 16 oktober, samt på Bio-Europe i Hamburg (11-13 november) där cirka 1500 olika bolag, akademiska institutioner och andra relaterade organisationer från drygt 55 länder också kommer att närvara.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar