7 av 10 företagsledare inom detaljhandeln säger att 3D-teknik ger gladare och mer nöjda kunder

Ricoh Europe, London, 8:e augusti 2018 – Att tillfredsställa konsumentefterfrågan på snabbt slutförande och anpassningsbarhet; en ny studie utförd på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar den avgörande roll som företagsledare inom detaljhandeln ser att ny utskriftsteknologi spelar för att kunna uppnå konkurrenskraftiga fördelar. 73 % av de tillfrågade i studien anser att investeringar i 3D-teknik, även kallat additiv tillverkning, har en direkt inverkan på en högre kundnöjdhet.

Enligt undersökningen rapporterar 84 % av företagsledarna inom detaljhandeln en ökande kundefterfrågan på kortare leveranstider och 74 % säger att kunderna efterfrågar mer individanpassade produkter allt oftare. Med det i åtanke anser 68 % att nya utskriftsteknologier är nyckeln till differentiering för deras verksamhet.

David Mills, CEO för Ricoh Europe säger: ”I den mobila konsumentens tidsålder är det viktigare än någonsin att kunna leverera rätt produkt till kunden i rätt tid. Traditionella detaljhandlare står emot sina digitala konkurrenter och måste leverera produkter på beställning och kunna individualisera dem efter kundernas personliga önskemål. Butiker som tvingas slå igen är en allt mer vanlig syn, vilket gör att företagsledare inom detaljhandeln vänder sig till utskrifter för att förstärka kundupplevelsen och mer effektivt kunna slutföra sina beställningar och konkurrera om kundernas lojalitet.”

För att hålla sig à jour med kundernas ändrade preferenser planerar 68 % av de tillfrågade att investera i 3D-teknik inom de kommande två åren. 60 % anser uttryckligen att 3D-utskrifter kommer att göra deras produktframställning snabbare. Dessutom anser 73 % att nya utskriftteknologier kommer hjälpa dem att maximera nya marknadsmöjligheter.

Mills tillägger: ”Att kunna överbrygga luckan mellan digitala och fysiska objekt gör att nya teknologier såsom 3D-utskrifter förenklar sättet hur saker tillverkas, lagerhålls och levereras. När tillverkning på beställning lokaliseras mer och mer, kommer affärsuppgörelsernas karaktär ändras i takt med att varumärken lägger tryck på försäljning av ett obegränsat antal replicerbara 3D-produkter.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se.

Anm: Kvantitativ undersökning om åsikten hos 791 beslutsfattare inom detaljhandeln i Europa, beställd av Ricoh

För ytterligare information, kontakta:
Rikard Lenander, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 18, E-post: rikard.lenander@ricoh.se  

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press 

| About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Citat

Traditionella detaljhandlare står emot sina digitala konkurrenter och måste leverera produkter på beställning och kunna individualisera dem efter kundernas personliga önskemål.
David Mills, CEO, Ricoh Europe