I ett unikt samarbete lanserar nu Ricoh Sverige, IBM, Coor och Kinnarps konceptet Co-Lounge

Co-Lounge är en inspirerande fysisk och digital mötesyta för de som vill utveckla sin kommunikation, sina arbetsprocesser och arbetsplatser. Det är ett forum för kreativitet och utveckling inom Workstyle Innovation. Här bjuds man in till inspirerande möten och kan bland annat ta del av innovativa workshops och events, prova på nya arbetsplatser och uppleva de lösningar, produkter och tjänster som Co-Lounge partners erbjuder.

Vi tror att det behövs en annan typ av forum och yta idag; en arena där vi utifrån samarbete kan bjuda in våra kunder till samtal och innovationsmöten kring hur de utvecklar sina arbetsprocesser, säger Tobias Andersson, Direktör Communication Services på Ricoh Sverige AB. Framtidens affärer och utveckling finns bortom gränserna för bara vårt eget bolag; öppenhet till våra partners kommer gynna våra kunder och ge dem större möjligheter till utveckling.

Mattias Wahlgren, Innovation Manager på Coor säger:

Vår vision är att Co-Lounge genom sin unika kombination av lösningar, där vi bjuder in kunder att komma till den fysiska mötesplatsen och samtidigt även få uppleva de digitala ytorna, ska ge dem ny inspiration och kunskap kring innovativa tjänster, både digitala och fysiska.

Det föds nya idéer när vi jobbar över gränserna. Let´s Co-Create är vår devis i konceptet och den energin som skapas här är kunderna i allra högsta grad delaktiga i, säger Eva Persson, försäljningschef Stockholm/Kinnarps om Co-Lounge. För Kinnarps är detta ett nytt forum där vi har möjlighet att ta med kunderna på möten och i utvecklingsprocesser, där kommunikationslösningar integrerat med våra smarta workplace-lösningar är en del av det man upplever. 

Magnus Mårtensson som är Country Manager Commercial Sales & CSP på IBM berättar att IBM är ledande inom forskning kring artificiell intelligens. Co-Lounge är ett spännande forum där vi verkligen kan se hur vi kan skapa verklig kundnytta med våra tjänster och lösningar. Vi kan möta kunderna och visa det vi jobbar med men även hjälpa dem förstå vad digital transformation och AI kan göra i just deras verksamhet. Vi behöver också möta kunderna för att lyssna och ta reda på vad de behöver, information som vi tar vidare till våra 3000 forskare som finns på sex kontinenter i 12 laboratorier. Co-Lounge är den ytan för oss. 

På Co-Lounge har det redan smygstartats med kundmöten, workshops, Workstyle Thinking Meetings och under hösten blir det mer av den varan samt flera events med föreläsningar, Business Speed Dating med mera.

Besök www.co-lounge.com för mer information.

Co-Lounge bjuder in alla som är intresserade att ta kontakt via connect@co-lounge.com. 

Kontakt

Marit Fastlund
Dallasday Designbyrå
E-post: marit@dallasday.se
Tel: +46 8 704153028

Kort om Co-Lounge

Co-Lounge är ett koncept skapat i samarbete mellan Ricoh Sverige, IBM Svenska AB, Coor samt Kinnarps. Konceptet är utvecklat i samarbete med designbyrån och co-partnern Dallasday. Co-partners är även Flowscape samt Co-Ideation.

Co-Lounge vision är att vara en mötesyta inom kommunikationsområdet, att driva innovation och utveckling samt att inspirera människor i arbetslivet att ta nästa steg i att utveckla sina arbetsprocesser. Idag finns en fysisk plats i Stockholm, och flera digitala ytor, men Co-Lounge planerar för fler platser och med både Nordiska och globalt representerade partners är möjligheterna gränslösa. Gemensamt finns Co-Lounge partners representerade i mer än 170 länder och erbjuder tjänster och lösningar inom områden som kommunikation, IT, facility management, dokumenthantering, inrednings- och arbetsplatslösningar, kognitiv teknik, artificiell intelligens, molnbaserade lösningar, office movement och design.

Co-Lounge på Instagram: coloungecom
Co-Lounge på Facebook: co-lounge.com

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tror att det behövs en annan typ av forum och yta idag; en arena där vi utifrån samarbete kan bjuda in våra kunder till samtal och innovationsmöten kring hur de utvecklar sina arbetsprocesser”
Tobias Andersson, Director Communication Services, Ricoh Sverige AB