Ricoh tecknar IT-avtal med Region Jämtland Härjedalen

Stockholm, 13 mars 2015Ricoh Sverige AB och en av Ricohs IT Partner, IT-leverantören Jämtland/Härjedalen, har gemensamt gjort en stor affär med Region Jämtland Härjedalen. Ett långsiktigt avtal gällande klientdrift och arbetsplatstjänster har tecknats.

Ricoh Sverige ska tillsammans med IT-leverantören leverera klientdrift och arbetsplatstjänster till Region Jämtland Härjedalen. Avtalet är på 57+48 månader och det totala värdet för IT-leverantören/Ricoh ligger på ca 30 miljoner SEK. IT-leverantören ska ansvara för den lokala leveransen i form av tekniker och konsulter och Ricoh Sverige står bakom med stark organisation och bred kompetens. Uppdraget omfattar drift, underhåll, felavhjälpning och utveckling vilket i sin tur innebär hantering av Region Jämtland Härjedalens klientdatorer, skrivare och installerade program samt installation och support av dessa. I avtalet ingår även riskhantering, klientsäkerhet, närservice och support på plats.

En stor framgångsfaktor i den här affären är ett väl etablerat samarbete med våra IT Partners och de gemensamma insatser som tidigare gjorts. Ricoh har med hjälp av sina IT Partners både spjutspetskompetens och lokal förankring. Något som var ett av flera högt ställda krav i den här upphandlingen.

– Vi går in i avtalet med stolthet. Efter hård konkurrens blev vi utvalda som en av två leverantörer. Ambitionen och övertygelsen är att vi tillsammans med IT-leverantören ska kunna bedriva ett arbete som ger kunden kvalitetsförbättringar. Vi är redo att ta oss an dessa utmaningar och känner oss ödmjuka inför uppgiften. I slutändan handlar det om att skapa förutsättningar för en bättre service till samhällsmedborgarna och kostnadsbesparingar för Region Jämtland Härjedalen, säger Johan Israelsson, Regional IT Account Manager på Ricoh Sverige.

Avtalslängden på 57+48 månader är värt att poängtera. Det visar att Region Jämtland Härjedalen ser långsiktigheten som en viktig del för en effektiv, högkvalitativ och ändamålsenlig tjänst. Att tjänsten dessutom ges möjlighet att utvecklas kontinuerligt visar att Region Jämtland Härjedalen tänker ställa höga krav på sin leverantör.

 Ett annat krav i upphandlingen var ansvarsfull miljöhantering och i avtalet finns ett uttalat miljöansvar för samtliga berörda parter, att i alla steg medverka till en hållbar livsmiljö. Ricohs filosofi är att kombinera optimal prestanda med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Israelsson, Regional IT Account Manager, Selling - ITS, Ricoh Sverige AB
Tel: 060-138 804, E-post: johan.israelsson@ricoh.se

Ulrik Persson, VD, IT-leverantören Jämtland/Härjedalen AB
Tel: 063-554 14 01, E-post: ulrik.persson@itleverantoren.se

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,195 billion yen based on the IFRS accounting standard (approx. 21.3 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Citat

Johan Israelsson, Regional IT Account Manager på Ricoh
Ambitionen och övertygelsen är att vi tillsammans med IT-leverantören ska kunna bedriva ett arbete som ger kunden kvalitetsförbättringar. Vi är redo att ta oss an dessa utmaningar och känner oss ödmjuka inför uppgiften. I slutändan handlar det om att skapa förutsättningar för en bättre service till samhällsmedborgarna och kostnadsbesparingar för Region Jämtland Härjedalen.