Svenska tjänstemän skulle kunna få tillbaka 3,6 dagar i månaden

Att arbeta smartare kan både spara tjänstemän tid och öka produktiviteten

Ricoh Europe, London, 05 december 2017 – Svenska tjänstemän anser att en bättre tillgång till teknologi skulle spara dem tid som motsvarar 3,6 dagar per månad, enligt en undersökning genomförd av Ricoh Europe.

Hälften (47 %) av de 3 600 tjänstemän som deltagit i undersökningen i Europa är inte övertygade om att den teknologi som de använder i sitt arbete tillåter dem att vara så produktiva som de skulle kunna vara. Undersökningen avslöjar en stark önskan om digitalt utvecklade arbetsplatser; 59 % anser att mer innovativ teknologi skulle ha en positiv inverkan på deras arbete.

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Tjänstemän missar öppet mål med minskad produktivitet som följd när bristande tillgång till teknologi stjäl tid från deras arbete. Vi kan i vår undersökning klart och tydligt se att tjänstemän över hela Europa önskar att deras arbetsgivare hjälper dem att bli mer produktiva. Bättre tillgång till teknologi ger fördelar till organisationen och sparar tid och pengar genom att möjliggöra ett smartare arbetssätt.”

Hur mycket arbetstid tjänstemän anser sig kunna spara varierar i Europa. I Frankrike anser de att de skulle kunna spara 1,8 dagar jämfört med 5,6 dagar i Ryssland – över en hel arbetsvecka. Se antalet dagar för respektive land i tabellen nedan:

Land Antal dagar Land Antal dagar
Ryssland 5,6 Polen 3,4
Slovakien 4,2 Schweiz 3,4
Tjeckien 3,8 UK & Irland 3,2
Tyskland 3,8 Turkiet 3,2
Ungern 3,8 Spanien 3,1
Norge 3,8 Österrike 2,9
Sverige 3,6 Finland 2,8
Italien 3,5 Danmark 2,1
Nederländerna 3,5 Belgien & Luxemburg 1,8
Portugal 3,5 Frankrike 1,8
Europeiskt genomsnitt 3,5

Diez-Aguirre tillägger: “Tjänstemännen förstår den positiva roll som ny teknologi kan ha för att hjälpa deras organisation att utvecklas. För att företagarna ska kunna uppfylla detta, måste de fundera över hur de kan använda ny digital teknologi för att nyttja kapacitet man inte visste fanns, öka flexibiliteten och förbättra agiliteten i deras verksamhet.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/empowering-digital-workplaces/.

Information till redaktörer:

Antal dagar som sparas per månad =  Totalt antal minuter som sparas per år (‘genomsnittligt antal minuter som respondenter angav att de kunde spara’ x ‘antal arbetsdagar per år för respektive land’) / 12 / 60 / 7,5
 
Antal arbetsdagar per år = ‘252 (totalt antal arbetsdagar under 2017) – minimal semesterrätt för respektive land’ 

Slut  -

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Scandurra, Director IT Infrastructure Services, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 63 31, E-post: Daniel.scandurra@ricoh.se

Rikard Lenander, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 18, E-post: rikard.lenander@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

|About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.