Dödshjälp i de nordiska länderna.

Report this content

Döden är oundviklig och det finns en växande övertygelse över hela världen att människor bör ges möjligheten att avgöra hur och när dom vill dö, när lidandet är outhärdligt även med god palliativ vård.

Vi är övertygade om att alla individer med förmågan att fatta beslut skall ha rätten att avsluta outhärdligt och meningslöst lidande genom att söka medicinsk hjälp för att påskynda döden, på det sätt som redan sker i 28 länder/delstater över jordklotet där olika möjligheter att få medicinskt stöd för sådan död redan finns.

De nordiska föreningarna för en död med värdighet uppmanar regeringarna att skyndsamt vidta juridiska åtgärder för att tillförsäkra individer i de nordiska länderna möjligheten att slippa onödigt och outhärdligt lidande, och få rätten till medicinsk hjälp vid döende enligt gällande lag – om detta är deras rationella, väl övervägda och frivilliga önskan.

Helsinki, Stockholm, Oslo, Reykjavik, Copenhagen från de fem nordiska organisationerna för en död med värdighet:

Exitus ry – Finland | www.exitus.fi/
Rätten Till en Värdig Död – Sweden | www.rtvd.nu/
Foreningen Retten til en Verdig Død – Norway | www.livstestament.org/
Lífsvirðing, félag um dánaraðstoð – Iceland |https://lifsvirding.is/

Ret til at dø - Denmark | www.facebook.com/rettilatdoeDanmark

Taggar:

Dokument & länkar