Utred dödshjälp i Sverige!

Report this content

Föreningen RTVD (Rätten till en värdig död) anordnar i Stockholm den 13 oktober 2021 ett unikt internationellt seminarium om dödshjälp med tre prominenta gäster från USA, Kanada och Tyskland. Huvudsyftet är att få regeringen att tillsätta en utredning; därför ska seminariet:

 • Redovisa 24 respektive 5 års erfarenheter av dödshjälp i Oregon och Kanada
 • Redogöra för hur domstolarna i Kanada respektive Tyskland kom fram till att dödshjälp är en mänsklig rättighet
 • Redogöra för det europeiska juridiska regelverket rörande dödshjälp som en mänsklig rättighet och dess relevans för Sverige

Medverkande på seminariet är

 • Peg Sandeen, VD, Death With Dignity, Oregon, som också är paraplyorganisationen för dödshjälp i hela USA
 • Helen Long, VD, Dying With Dignity, Canada (DWDC)
 • Dieter Birnbacher, vice ordförande, Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), den tyska organisationen för dödshjälp
 • Staffan Bergström, ordförande, RTVD
 • Walter Guldbrandzén, svensk jurist specialiserad på Europa rätt
 • Ellis Wohlner (moderator), styrelseledamot, RTVD

Seminariet hålls på engelska på ABF, Stockholm, kl 17:30 – 20:30 onsdagen den 13 oktober och sänds även digitalt (https://youtu.be/fjvZD0_Memg)

En presskonferens hålls kl 14:00 på ABF den 13 oktober. Ingen föranmälan behövs.

De tre internationella gästerna blir tillgängliga för enskilda och/eller gruppintervjuer på dagtid 13-14 oktober (kontakta Tina Acketoft, 0702-472904, tina.acketoft@riksdagen.se )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta:

 • Dödshjälp finns sedan decennier i Schweiz, Nederländerna och Oregon
 • Statens medicinsk-etiska råd (SMER) 2008 och 2017 föreslog regeringen att utreda dödshjälp i Sverige
 • Domstolar i Kanada och Tyskland har förklarat dödshjälp en mänsklig rättighet
 • Land efter land inför dödshjälp, senast i det tidigare religiösa och konservativa Spanien, medan i det sekulära och ’progressiva’ Sverige har inte ens en utredning tillsatts
 • 80 % av svenska folket vill ha möjlighet till dödshjälp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taggar:

Dokument & länkar