Per Uhlén blir tillförordnad vd för Rikshem

Report this content

Per Uhlén, idag styrelseledamot för Rikshem AB (publ), har utsetts till tillförordnad vd för Rikshem AB (publ) från och med den 1 november 2019. Per Uhlén ersätter Rikshems nuvarande vd Sophia Mattsson-Linnala som enligt vad som tidigare meddelats kommer att lämna bolaget den 31 oktober 2019.

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han har innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som divisionschef och vice vd på Skanska Sverige samt vd och koncernchef på Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har också lång erfarenhet från styrelsearbete genom tidigare styrelseuppdrag för exempelvis Vasakronan och Bonnier Fastigheter. Sedan 2017 är han styrelseledamot i Rikshem AB, ett uppdrag som han lämnar i samband med att han tillträder som tillförordnad vd den 1 november 2019.

– Jag är mycket glad att Per Uhlén blir Rikshems tillförordnade vd. Per har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och dessutom god kunskap om Rikshem. Det gör det möjligt för bolaget att hålla uppe tempot samtidigt som man får stabilitet i den strategiska riktningen med fokus på ökad affärsutveckling men även arbetet med en mer proaktiv förvaltning och områdesutveckling, säger Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem.

– Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tillträdande tillförordnad vd på Rikshem.

Processen för att rekrytera en permanent vd pågår.

Rikshems styrelse består från och med den 1 november 2019 av:

 • Bo Magnusson (ordförande)
 • Pernilla Arnrud Melin
 • Lena Boberg
 • Liselotte Hjorth
 • Andreas Jensen
 • Per-Gunnar Persson

Rikshems ledningsgrupp består från och med den 1 november 2019 av:

 •  Per Uhlén, tillförordnad vd
 •  Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
 •  Anders Lilja, CFO
 •  Carl Conradi, chefsjurist
 •  Catharina Kandel, HR-chef
 •  Jennie Wolmestad, kommunikationschef
 •  Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
 •  Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem, via

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 09:15 CET. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media