Pilotprojekt i Uppsala banar vägen för uppkopplade hem åt Rikshems hyresgäster

Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, tar ett helhetsgrepp om sitt digitaliseringsarbete för att skapa smarta och uppkopplade fastigheter. Nyligen genomfördes ett pilotprojekt på Kvarngärdet i Uppsala och totalt planeras över 14 000 hyresgäster i hela landet få tillgång till ett nytt öppet nät under året.

Projektet genomförs tillsammans med samarbetspartnern Telia och kommer att innebära flera märkbara skillnader för Rikshems hyresgäster. Genom tillgång till ett nytt öppet nät får hyresgäster fler och bättre tjänster att välja bland för bredband, TV och telefoni. De får även tillgång till kollektiv digital-TV och gratis 1 Mb bredband vilket gör att de kan utföra enklare samhällstjänster via internet utan att behöva teckna bredbandsabonnemang.

Rikshem ska även installera särskilda sensorer i lägenheterna för att mäta temperatur och fukt, vilket ger möjlighet att säkerställa jämnare temperatur och klimat i hemmen och på sikt möjlighet till energieffektiviseringar. 

- Det känns mycket positivt att ge våra hyresgäster tillgång till det nya öppna nätet. De får större valmöjligheter och känner förhoppningsvis att det ger mervärde som hyresgäst hos Rikshem, säger Kristian Rolfsen Sandsborg, förvaltningsgruppchef på Rikshem i Uppsala.

I september går projektet in i nästa fas då installationer genomförs som berör över 6 000 lägenheter och samhällsfastigheter i Uppsala. Målet är att samtliga Rikshems fastigheter så småningom ska vara uppkopplade på ett likartat sätt.

- Vi strävar ständigt efter att göra vår fastighetsförvaltning bättre och våra kunder nöjdare. Pilotprojektet på Kvarngärdet har gett oss värdefulla erfarenheter som vi använder oss av när vi i höst tar projektet vidare i Uppsala och i övriga landet, säger Lena Franzén Lindfors, chef digitalisering på Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Franzén Lindfors, chef digitalisering, Rikshem: 010 70 99 311, lena.franzen-lindfors@rikshem.se

Filip Lindmark, kommunikatör, Rikshem: 010 70 99 865, filip.lindmark@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar