Rikshem återköper närmare 130 miljoner EUR i obligation med förfall 2024

Report this content
Rikshem AB (publ) offentliggör idag information om genomfört återköp av obligationslån.

Återköpet omfattar 130 miljoner EUR av obligationslån om 300 miljoner EUR med räntekupong 1,25% och förfall 2024-06-28 (ISIN XS1636469865).

Vid utgången av återköpserbjudandet hade återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om 129 709 000 EUR tagits emot och Rikshem beslutade att återköpa samtliga.

För mer information, se https://www.rikshem.se/in-english/pressroom/ 

Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 12:10 CET.

Christina Fernström, finanschef, Rikshem: 010-70 99 316, christina.fernstrom@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Prenumerera

Dokument & länkar