Rikshem emitterar sin andra euro-obligation

Rikshem emitterar för andra gången en obligation denominerad i euro. Obligationsbeloppet är 28 miljoner euro och löptiden är 15 år.

Obligationen emitteras under Rikshems EMTN-program som noterades på irländska börsen 30 maj 2017. Syftet med EMTN-programmet är att ytterligare bredda Rikshems finansieringsbas.

– Obligationsemissionen är ett led i Rikshems arbete att etablera sig på den europeiska obligationsmarknaden samt att förlänga kapitalbindningen, säger Jacob Bruzelius, Finanschef på Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, Finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se   

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 14:30 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar