Rikshem planerar 100 nya bostäder i Umeå

Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplan för cirka 100 bostäder på Rikshems fastighet på Sandbacka i Umeå.  

Planområdet planeras att förtätas med cirka 7 400 kvadratmeter bostäder i form av tre punkthus. De nya punkthusen är en del i Rikshems utveckling av den attraktiva och centrala stadsdelen Haga där man sedan tidigare även förvärvat intilliggande fastigheter. Byggstart planeras till slutet på 2018.

– Med nära 1400 lägenheter i Umeå är vi stadens största privata fastighetsägare och vill fortsätta att växa här. Umeå är en viktig norrländsk stad med sitt universitet och sjukhus och behovet av bostäder är stort. Haga är ett attraktivt område under utveckling och när vi nu nyttjar redan befintlig mark kan vi snabbare tillskapa fler bostäder och bidra till regionens fortsatta tillväxt, säger Anna-Karin Eriksson, Regionchef Norr på Rikshem.

Rikshem har funnits i staden i cirka två år och har bostäder i tio områden runt om i Umeå. Just nu bygger Rikshem också norra Sveriges högsta trähus i området Mariehem. Rikshems första cirka 600 lägenheter i Umeå köptes av Akelius i november 2015 och en andra transaktion på cirka 800 lägenheter, från Lerstenen tillträddes i januari 2017. I mars 2017 förvärvade Rikshem även en samhällsfastighet med en total area om cirka 3 500 kvm och 48 lägenheter. Nu är det alltså dags att utveckla Haga-området ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Anna-Karin Eriksson, Regionchef Norr, Rikshem: 010-70 99 322, anna-karin.eriksson@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar