Rikshem säljer Sivia Torg i Uppsala till Alma

Rikshem säljer utvecklingsfastigheten Sivia Torg i centrala Uppsala till Alma Property Partners. Fastigheten består idag av 112 lägenheter samt kommersiella lokaler. Under 2018 antogs en ny detaljplan som medger möjligheter för en större utveckling av fastigheten.

Rikshem säljer fastigheten Fålhagen 3:1, en av de mest centrala utvecklingsfastigheterna i Uppsala. Idag består fastigheten av cirka 13 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 112 bostäder och kommersiella lokaler. Tillsammans med Uppsala kommun har Rikshem tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Sivia Torg, i syfte att renovera och utveckla fastigheten. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 och möjliggör utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler. Alma Property Partners tillträder fastigheten den 2 maj 2019.

– Vi har arbetat länge med Sivia Torg som ligger centralt, mitt i Uppsala. Med möjligheter till såväl nya kontor, butiker och restauranger ser vi att utvecklingen av fastigheten kommer bidra positivt till centrala Uppsala. Intresset för fastigheten har varit stort och då Rikshems fokus ligger på att fortsätta utveckla bostäder och samhällsfastigheter ser vi det som naturligt att nu avyttra Sivia Torg, säger Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen, Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Vahlund, chef transaktion, 010-70 99 362, karl.vahlund@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar