• news.cision.com/
  • Rikshem/
  • Rikshem utvecklar Kvarngärdet i Uppsala och frånträder byggrätter till Wallenstam och Ikano

Rikshem utvecklar Kvarngärdet i Uppsala och frånträder byggrätter till Wallenstam och Ikano

Report this content

Rikshem har frånträtt byggrätter till Wallenstam och Ikano på Kvarngärdet i Uppsala. Företaget har sedan tidigare även avyttrat en byggrätt i området till Besqab.

Rikshem har i samarbete med Besqab och Uppsala kommun arbetat med detaljplanen för Kvarngärdet sedan 2013 för att möjliggöra en ny stadsstruktur med blandning av bostäder och service. Under de kommande åren planeras området nu utvecklas med såväl bostadsrätter, hyresbostäder, centrumverksamhet, parkeringsgarage och förskola. Detaljplanen medger byggrätt för sammanlagt ca 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus.

- Rikshem har sedan detaljplanearbetet påbörjades varit drivande i arbetet att skapa rätt förutsättningar för utveckling av området Kvarngärdet. Vi ser fram emot att tillsammans med övriga fastighetsbolag och Uppsala kommun nu bidra till att göra området ännu mer attraktivt att bo och vistas i, säger Petter Jurdell, chef affärsutveckling på Rikshem.

Rikshem har även själva en byggrätt på området omfattande cirka 8 000 kvm ljus BTA där bolaget planerar för att bygga hyresrätter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, chef affärsutveckling, Rikshem: 010-70 99 246, petter.jurdell@rikshem.se
Filip Lindmark, kommunikatör, Rikshem: 010-70 99 865, filip.lindmark@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Prenumerera

Dokument & länkar