Rikshems delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Idag presenterar Rikshem sin delårsrapport för januari-juni 2019. Resultatet efter skatt uppgick till 1 126 mkr (1 144). Hyresintäkterna har ökat med 4,9 procent till 1 442 mkr (1 374). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,3 (4,5) procent.

– Under det första halvåret har utvecklingen på intäktssidan varit god. Detta har inte fullt återspeglats i driftsresultatet då vi haft ett högt skadeutfall som påverkat fastighets­kostnaderna. Vi fortsätter vårt arbete med att stärka förvaltningsorganisationen och förbättra förvaltningskvaliteten, vilket kommer ge resultat på sikt. Vi har också en pågående upphandling av ramavtalsaktörer för långsiktiga samarbeten inom nyproduktion. Med ett stort antal detaljplaner på egen mark under framtagande har vi goda förutsättningar för nybyggnation och utveckling inom våra områden, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,3 procent (4,5)
  • Driftsöverskottet uppgick till 740 mkr (748)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 3,5 procent
  • Förvaltningsresultat om 562 mkr (480)
  • Periodens resultat uppgick till 1 126 mkr (1 144)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 47 392 mkr (45 687)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 030 mkr (933)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader, uppgick till 8,2 procent (8,4)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 klockan 07:30 CET. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar: