Rikshems starka kreditbetyg bekräftas på nytt av Moody’s

Report this content

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar i sin kreditrapport Rikshems kreditbetyg A3 med stabila utsikter.

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftar Rikshems långfristiga kreditbetyg A3 med stabila utsikter i sin årliga kreditrating av företaget.

- Moody’s bekräftar åter Rikshems rating A3 med stabila utsikter. Ratingen baseras på vår stabila fastighetsportfölj med trygga kassaflöden från bostäder och en hög andel offentliga hyresgäster. Moody’s framhåller även bolagets goda likviditet och starka ägare som viktiga delar bakom betyget, säger Anette Frumerie, vd, Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Fernström, finanschef, 010-70 99 316, christina.fernstrom@rikshem.se

Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-13 14:29 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB. Läs mer på rikshem.se 

Taggar: