Större nytta kan dras av internationella ekonomiska rekommendationer till Sverige

Riksrevisionen efterfrågar tydligare information till riksdagen om varför Sverige inte följer vissa ekonomiska rekommendationer som vi får av internationella granskande organisationer.

EU, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) analyserar regelbundet Sveriges och andra länders ekonomier.

Som ett resultat av analysen får varje land ett antal ekonomiska rekommendationer. De är inte bindande, men betraktas som viktiga instrument för att skapa ansvarsfull ekonomisk politik och nå gemensamma mål.

Riksrevisionen har i samarbete med revisionsmyndigheterna i fem andra EU-länder kartlagt rekommendationerna under perioden 2011–2015. Granskningen visar att regeringen till stor del har följt rekommendationerna, men att rapporteringen till riksdagen om varför den valt att inte göra det i vissa fall kan förbättras.

– I flera fall har regeringen inte lämnat några skäl till varför den inte delar EU:s bedömning om specifika åtgärdsförslag. Riksrevisionens bedömning är att regeringen kan öka nyttan av det arbete som ligger bakom rekommendationerna genom att på ett tydligare och mer konsekvent sätt redovisa sin syn på EU:s åtgärdsförslag, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen anser dessutom att regeringen borde ha behandlat rekommendationer från IMF och OECD i budgetpropositionerna – bland annat mot bakgrund av att Sverige är medlemsland i båda organisationerna.

– I ett internationellt sammanhang tillmäts dessa rekommendationer stor betydelse och i grunden har regeringen samma syn på dem som på rekommendationerna från EU. Det är därför naturligt att riksdagens ledamöter också får information om vad regeringen tycker om IMF:s och OECD:s syn på hur riskerna för svensk ekonomi ska hanteras, säger Bengt Lewin, projektledare för den genomförda granskningen.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats
Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD (RiR 2017:22)

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar