Basräntan sänkt till tre procent

Basräntan sänkt till tre procent Basräntan, som fastställs av Riksskatteverket (RSV), styr räntesatserna som gäller för skattebetalarnas skattekonton hos skattemyndigheten. Från den första april är basräntan sänkt från fyra till tre procent. Basräntan beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16:e en månad till och med den 15:e månaden därpå, berättar Jonas Grönkvist, skattehandläggare på RSV. Basräntan ändras när genomsnittsräntan - efter avrundning - ändras en procentenhet. Den nya räntesänkningen innebär att intäktsräntan på skatte kontot nu blir 1,35 procent (45 procent av basräntan). Kostnadsräntan, som beräknas efter tre olika nivåer, blir: 3 procent (samma som bas räntan), 3,75 procent (125 procent av basräntan) och 18 procent (basräntan plus 15 procentenheter). Den låga kostnadsräntan används alltid på underskott på högst 10 000 kronor och i övrigt på bland annat anståndsbelopp och belopp som lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning. Mellanräntan används på den del av den slutliga skatten som överstiger 30 000 kronor och som inte är betald den tolfte februari. Hög ränta används på skatt som inte betalats senast på sista betalningsdagen. För all ränta gäller att den beräknas dag för dag och bara för den tid det finns ett under- respektive överskott på skattekontot. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattehandläggare Jonas Grönkvist Direkttelefon: 08-764 83 73 Pressekreterare Tommy Karlholm Direkttelefon: 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00780/wkr0002.pdf

Dokument & länkar