Måttliga höjningar för landets hyreshusägare

Report this content

Måttliga höjningar för landets hyreshusägare Måttliga höjningar eller sänkningar av taxeringsvärdena för hyreshus blir det nästa år. Det står klart sedan Riksskatteverkets (RSV) styrelse nu fastställt de slutliga omräkningstal som ska användas för att räkna fram taxeringsvärdena för 2003. De omräkningstal som ligger till grund för taxeringsvärdena 2003 bygger på prisstatistik för hyreshus under perioden juli 2001-juni 2002. Statistiken baseras på cirka 2 300 köp. Det är Lantmäteriverket som på RSV:s uppdrag räknar fram talen med utgångspunkt från prisutvecklingen. De största procentuella taxeringshöjningarna drabbar som väntat delar av Stockholms län. Centrala delar av Stockholms kommun får en höjning med sju procent för bostäder och fyra procent för lokaler. De närmast centrum belägna innerstadsdelarna får dock en höjning av taxeringsvärdet med 20 procent för bostäder och 17 procent för lokaler. Men det finns också områden där taxeringsvärdet sänks eller kvarstår oförändrat nästa år. Malmö och Lund tätorter, Göteborgsregionen samt Uppsala tätort är några exempel. Omräkningstalen för lantbruksenheter kommer att förändras måttligt år 2003. Räkna ut det nya taxeringsvärdet Med hjälp av listan över de nya omräkningstalen som finns på RSV:s webbplats www.rsv.se kan du räkna ut det nya taxeringsvärdet. Det nya värdet börjar att gälla från år 2003. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar