Nästa år kan nio av tio deklarera via Internet

Nästa år kan nio av tio deklarera via Internet Nästa år kommer i stort sett hela svenska folket att kunna deklarera via Internet. Totalt kommer 6,5 av 7 miljoner deklaranter att kunna lämna in sin deklaration via Internet, däribland 700 000 aktieägare, som säljer värdepapper under 2003. - Den stora nyheten är att så gott som alla som säljer värdepapper nu kan deklarera sina försäljningar direkt via nätet, säger skattedirektör Tommy Carlsson vid Riksskatteverket (RSV). Den andra nyheten är att de enskilda näringsidkarna kommer att kunna deklarera nettot av sin verksamhet via nätet. Näringsbilagor måste dock även i fortsättningen lämnas på papper eller via olika ADB-medier, exempelvis diskett. - Detta är det tredje stora steget i vår utbyggnad av internetdeklarationen. Vid årets deklaration hade drygt 813 000 deklaranter använt telefonen eller Internet för att lämna sin deklaration. För att fullt ut kunna använda den nya e-tjänsten, som kallas för eK4, måste man ha en elektronisk ID-handling, en så kallad e-legitimation, som är gratis för internetbankkunder. Den behöver du också om du ska ändra eller lägga till uppgifter. RSV har avtal med Handelsbanken, FöreningsSparbanken, Ikanobanken, SkandiaBanken och Östgöta Enskilda Bank, Nordea och Posten. - Syftet med den utvidgade elektroniska deklarationen är i första hand att ge bättre service åt deklaranterna. Det här är också ett sätt att rationalisera och effektivisera arbetet i skatteförvaltningen, säger Tommy Carlsson. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Tommy Carlsson Direkttel: 08-764 82 26 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar