Svenskarna betalar mindre i skatt

Svenskarna betala mindre i skatt Individer och företag i Sverige betalade 17 miljarder kronor mindre i skatt under 2002 jämfört med 2001. Det visar siffror från Riksskatteverket (RSV) sedan arbetet avslutats med att granska deklarationerna för inkomståret 2002. Fysiska personer, det vill säga individer och dödsbon, betalade drygt 10 miljarder kronor mindre i skatt inkomståret 2002 jämfört med år 2001. Både de arbets- och kapitalrelaterade skatteinkomsterna minskar. Förklaringen ligger dels i betydande skattesänkningar som genomförts detta år dels i minskade kapitalvinster. Skatten som betalades av företagen minskade med cirka 7 miljarder kronor mellan inkomståren 2001 och 2002. Den s.k. bolagsskatten minskade med 8 miljarder kronor. Minskningen beror på fallande resultat för företagen, och då särskilt de allra största företagen. Utredare Bodil Edler Direkttel: 08-764 83 94 Utredare Mats Andersson Direkttel: 08-764 80 84 Utredare Annika Persson Direkttel: 08-764 86 06 Avdelningsdirektör Ann-Marie Andersson Direkttel: 08-764 84 65 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar