Viktiga datum för skatteåterbäringen

Viktiga datum för skatteåterbäringen När kommer slutskattebeskedet? Det har förekommit en del felaktiga uppgifter i tidningarna om vilka tider som gäller för utbetalningen av skatteåterbäringen. Vi vill därför göra ett förtydligande om vilka tider som är aktuella. Följande tider gäller: (Förenklad deklaration) Första utbetalningen (augusti) Insättning på konto - vecka 33 Utbetalningsavi - vecka 34 Andra utbetalningen (september) Insättning på konto - vecka 36 Utbetalningsavi - vecka 37 Tredje utbetalningen (december) (Särskild deklaration) Insättning på konto - vecka 49 Utbetalningsavi - vecka 50 De som får sitt skattebesked med underskott på skattekontot under augusti måste betala in skatten på skattemyndighetens post- eller bankgiro senast den 12 november. Förfallodagen framgår av kontoutdraget. De som får slutskattebesked i september måste betala in underskottet senast den 26 november. Kommer slutskattebeskedet i december ska ett eventuellt underskott vara bokfört på skattemyndighetens bank- eller postgiro senast den 26 februari 2003. Skattemyndigheten kommer att informera om slutskatten i en riksomfattande annonskampanj i dagspressen kring den 15 augusti. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar