Viktiga datum för skatteåterbäringen

Viktiga datum för skatteåterbäringen När kommer slutskattebeskedet? Och när utbetalas skatteåterbäringen? De är två av de vanligaste frågorna som ställs till skattemyndigheterna under juli månad. Vi vill därför redan nu redovisa vilka tider som gäller: Postutdelning i tre omgångar: 11-25 augusti 8-18 september 8-18 december Första utbetalningen (augusti) Insättning på konto - vecka 33 Utbetalningsavi - vecka 34 Andra utbetalningen (september) Insättning på konto - vecka 36 Utbetalningsavi - vecka 37 Tredje utbetalningen (december) Insättning på konto - vecka 49 Utbetalningsavi - vecka 50 De som får besked om underskott på skattekontot under augusti måste betala in skatten så att den är bokförd på skattemyndighetens post- eller bankgiro senast den 12 november. De som får slutskattebesked i september måste betala in underskottet så att det är bokfört på skattemyndighetens bank- eller postgiro senast den 12 december. Kommer slutskattebeskedet i december ska underskottet vara bokfört på skattemyndighetens bank- eller postgiro senast den 12 mars 2004. Förfallodagarna framgår av kontoutdraget. Riksskatteverket kommer att informera om slutskatten i en riksomfattande annonskampanj i dagspressen kring den 13 augusti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Avdelningsdirektör Bert Karlsson Direkttel: 08-764 95 09 Avdelningsdirektör Monica Lövdahl Direkttel: 08-764 85 76 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030701BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030701BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar