Arla siktar på fossilfri fordonsflotta med OKQ8:s Diesel Bio HVO

Bondeägda mejeriföretaget Arla tar med start i dag bort fossil diesel ur sin fordonsflotta i Sverige. Detta genom ett samarbete med OKQ8 som levererar sitt helt förnybara dieselalternativ Diesel Bio HVO till Arla. Dieseln kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel och minskar därmed avsevärt utsläppsnivåerna för Arlas fordonstransporter.

Arla kör sedan tidigare vissa fordon på RME. Arlas globala mål är att minska koldioxidutsläppen med 25% från år 2005 till 2020. Arla Sverige har i sina transporter redan uppnått detta 2015, men vill gå mycket längre och minska koldioxidutsläppen inom transporterna med ytterligare 50% till år 2020. Som ett led i detta fasar man nu helt ut fossilt bränsle i Sverige.

Det fossila bränsle som används i dag ersätts med OKQ8:s Diesel Bio HVO, en syntetisk diesel baserad på slakteriavfall som fungerar utmärkt i befintliga transportfordon med vanliga dieselmotorer. Koldioxidreduktionen som uppnås är upp till hela 90 procent jämfört med fossil diesel. Diesel Bio HVO har testats i drift med god driftsäkerhet, bra prestanda och goda egenskaper för såväl miljö som teknik.

-        I Sverige har vi på Arla redan kommit långt för att nå våra klimatmålsättningar, vi har fantastiska förutsättningar i allt från drivmedelsleverantörer till fordonstillverkare som möjliggör detta. Nu siktar vi ännu högre. HVO är ett självklart val för att nå en fossilfri fordonsflotta. Det kräver minimala åtgärder på våra fordon samtidigt som det är fullt blandbart med vanlig diesel i vår övergångsfas. Vi tror på HVO:s potential och känner oss trygga med att i ett nära samarbete med OKQ8 nå vår ambition om en fossilfri fordonsflotta, säger Håvard Jörgensen, logistikdirektör på Arla i Sverige.

-        Vi är glada och stolta att få samarbeta med Arla. Vi vill underlätta för våra kunder att göra hållbara val och vara en partner som hittar nya lösningar till våra kunder, och Arla är en aktör som i handling visar att vi tillsammans kan ställa om till en mer hållbar fordonsflotta. Diesel Bio HVO har potential att bli ett av framtidens konkurrenskraftiga förnybara drivmedelsalternativ och vi hoppas att fler följer Arlas exempel, säger Erik Stenströmer Moglia, Kategorichef drivmedel på OKQ8.

Arla har sammanlagt 315 fordon i drift, av märkena Scania, MAN, Mercedes-Benz och Volvo Lastvagnar. Utfasningen sker inledningsvis vid distributionsterminalerna i Kallhäll, Göteborg och Jönköping där Arla har sina största fordonsflottor baserade. I övriga landet sker utfasningen i takt med att publika tankställen med HVO introduceras.

Diesel Bio HVO – ett hållbart bränsle
Den syntetiska dieseln, Diesel Bio HVO, är en diesel som framställs av förnybara råvaror, som vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är verifierat och miljömässigt och socialt hållbart. Dieseln kan distribueras effektivt i befintliga depåer, tankbilar och stationer. Då produkten är baserad på slaktavfall är minskningen av växthusgasutsläpp, upp till 90 procent, en av de absolut bästa på marknaden. Diesel Bio HVO kan därför kraftigt minska växthusgasutsläppen från Arlas fordonsflotta.

För mer information vänligen kontakta:
Arla: Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90
OKQ8: Erik Stenströmer Moglia, produktchef drivmedel, 070-268 01 24, erik.stenstromermoglia@okq8.se

OKQ8 – För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.
OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media