Åsa Paborn ny direktor för Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission har utsett Åsa Paborn till ny direktor. Hon har lång och väldokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom såväl idéburen sektor som näringslivet samt från public service. Åsa Paborn tillträder tjänsten som ny direktor för Stockholms Stadsmission den 9 juni.

Åsa Paborn kommer senast från Studieförbundet Bilda där hon haft rollen som förbundsrektor/vd sedan 2017. Hon har en journalistbakgrund och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB och kanalchef på Sveriges Radio samt programdirektör på SBS/Discovery.

– Styrelsen anser att Åsa Paborns gedigna bakgrund tillsammans med hennes ledaregenskaper och samhällsengagemang väl möter kravprofilen för en direktor till Stockholms Stadsmission. Åsa delar den värdegrund som Stockholms Stadsmission vilar på, vilket är en grundförutsättning. Åsa är också en mycket engagerad, trygg och kompetent ledare som jag och styrelsen ser fram emot att samarbeta med, säger Johan Karlström styrelseordförande i Stockholms Stadsmission. 

Stockholms Stadsmission är idag en välkänd och stark aktör inom civilsamhället, både som opinionsbildare och samarbetspart för företag, ideella organisationer och myndigheter. Stockholms Stadsmission uppdrag är förebygga och minska utanförskap för ett mer inkluderande och mänskligare samhälle.

– Det är med glädje och stor ödmjukhet jag tar mig an uppdraget som ledare för Stockholms Stadsmission. Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att få vara med och bidra till ett mänskligare mer inkluderande och jämställt samhälle. I dessa tider av social oro när allt fler riskerar att hamna utanför blir uppdraget än mer relevant och organisationens starka värdegrund om alla människors lika värde en garant för samhällets tillit. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och volontärer fortsätta utvecklingen för en av Sveriges viktigaste civilsamhällesorganisationer, säger Åsa Paborn.

Harald Abelin, som varit tillförordnad direktor sedan oktober 2019, kommer att vara kvar i organisationen under en övergångsperiod och vara tillgänglig för Åsa Paborn.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria von Sydow, chef kommunikation Stockholms Stadsmission, 
08-684 230 40, 
maria.vonsydow@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, region och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och region samt intäkter från de sociala företagen.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Media

Media