”Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en” – att arbeta på barn och ungas uppdrag

I Almedalen arrangerar Stockholms Stadsmission tillsammans med Maskrosbarn ett seminarium om erfarenheter av att arbeta på uppdrag av barn och ungdomar. Vilka förändringar krävs? Seminariet baserar sig på barn och ungas egna upplevelser.

Stockholms Stadsmission har tillsammans med organisationen Maskrosbarn identifierat konkreta utmaningar med att arbeta på barn och ungas uppdrag utifrån mångåriga erfarenheter. Exempelvis måste det till ett stärkt barn och ungdomsperspektiv när det gäller bemötande, handläggning och insatser.

-       Stöd till barn och unga måste vara flexibelt och kunna anpassas från fall till fall för att samhällets insatser och resurser fullt ut ska gagna barnet och ungdomen långsiktigt – och därmed gör en skillnad i samhället – såväl socialt som ekonomiskt, säger Anna Bonnier, socionom på Unga Station, Stockholms Stadsmissions verksamhet för barn och unga.

Andra förändringar som organisationerna starkt förespråkar är:

  • Barnombud
  • Rätten till enskilda samtal med socialsekreterare
  • Rätten att gå klart gymnasiet även om man inte kan bo kvar hemma
  • Att utvärderingen av socialtjänstens insatser utgår från den unges upplevelse av insatsen och inte av den vuxnas upplevelse av den unge

Seminarium i Almedalen den 3 juli

Tema:            ”Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en” – att arbeta på barn och ungas uppdrag

När:               Onsdag 3 juli klockan 15.00 – 16.00

Var:               Kinbergs plats (vid S:t Michaels gränd)

Arrangör:      Stockholms Stadsmission och Maskrosbarn

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Bonnier, socionom, Unga Station, Stockholms Stadsmissions verksamhet för barn och unga,
08-684 233 39, anna.bonnier@stadsmissionen.se

Yvonne Borg, insamlings- och kommunikationschef, Stockholms Stadsmission,
08-684 230 51, yvonne.borg@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar