Folket emot att regeringen slopar avdragsrätt för gåvor till ideell sektor - 61 procent av de rödgröna väljarna för lagstiftningen

Regeringen har för avsikt att slopa avdragsrätten för gåvor till ideell sektor med motiveringen att ”lagstiftningen ökar den ideella sektorns beroende av enskilda personers vilja att bidra”. Detta trots att över 60 procent av de rödgröna väljarna tycker att den är bra, enligt en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 

FRII, branschorganisation för 145 av landets ideella organisationer, som arbetar för tryggt givande, har tillsammans med sina medlemsorganisationer i flera år strävat efter att få till stånd en avdragsrätt för gåvor till ideell sektor. Arbetet gav resultat år 2012, då en ny lagstiftning trädde i kraft. Lagen har, trots vissa begränsningar, gjort skillnad. Förra året gjorde 761 000 personer - nästan var tionde svensk - avdrag för gåvor. Tillsammans skänkte de 1,3 miljarder, enligt Skatteverkets kontrolluppgifter.

– Vi ser avdragsrätten för gåvor som ett steg på vägen att säkerställa ett starkt, livskraftigt och hållbart civilsamhälle. Givetvis hade vi önskat oss en mer omfattande lagstiftning, framför allt gällande beloppsgränserna som idag är alldeles för exkluderande samt att en bredare bas av organisationer och ändamål som inkluderas i skatteavdraget, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare för FRII.

79 procent av Miljöpartiets väljare för avdragsrätt för gåvor till ideell sektor
Nu vill den rödgröna regeringen slopa avdragsrätten för gåvor till ideell sektor med motiveringen att ”lagstiftningen ökar den ideella sektorns beroende av enskilda personers vilja att bidra”. Genom att slopa lagen räknar man med ett tillskott i statskassan på 250 miljoner kronor. Ett beslut som varken allmänheten i stort eller de rödgrönas väljare verkar stå bakom.

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av FRII tycker två av tre bland allmänheten att skatteavdraget för gåvor är bra (66 procent). Bland Miljöpartiets väljare är det så många som 79 procent som är för skatteavdraget och bland S väljare stödjer 59 procent lagstiftningen. Om man räknar in Vänstern i det rödgröna blocket är det fortfarande så många som 61 procent som är för skattereduktion för gåvor. Endast 20 procent bland allmänheten tycker att det är dåligt.    

– Med stöd i allmänhetens positiva inställning hoppas vi på att idén att ta bort skattereduktion för gåvor till ideell sektor stannar på idéstadiet. Speciellt eftersom förslaget från regeringens inte är förankrat bland väljarna och att Miljöpartiet tidigare haft en helt annan inställning i frågan. Istället vill vi fortsätta arbeta för att förändra lagstiftningen så att den stödjer en bred folkfilantropi, avslutar Maria Ros Jernberg.

Förra året ökade det totala givandet till landets 90-kontoorganisationer från 5,2 till 5,8 miljarder. Flera organisationer vittnar om att skattereduktionen har bidragit till detta.

Om Novus Sverigepanel
Novus har ställt frågor till sin så kallade Sverigepanel (män och kvinnor 18-79 år i ett riksrepresentativt urval) under perioden 30 oktober till 4 november om hur den ställer sig till lagstiftningen om avdragsrätt för gåvor till ideell sektor. Svaren baseras på 1 004 svarande. För att ta del av undersökningen som helhet, vänligen kontakta FRII.

För mer information, vänligen kontakta:
FRIIs generalsekreterare Maria Ros Jernberg
Telefon: 073-661 22 93, mail: maria@frii.se

Prenumerera