Johan Karlström ny styrelseordförande i Stockholms Stadsmission

Vid Stockholms Stadsmissions årsmöte den 18 juni valdes Johan Karlström till ny styrelseordförande. Johan Karlström ersätter Per-Olof Söderberg som varit styrelsens ordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2013. Vid mötet valdes också två nya ledamöter, Kattis Ahlström och Ralph Riber samt ny arbetstagarrepresentant Johanna Vallentin.

Johan Karlström har arbetat inom den privata sektorn i många år och bland annat varit vd för Skanska i nästan 10 år. I den rollen har han aktivt verkat för att företag inom näringslivet även ska bidra till att bygga ett bättre samhälle. Johan är styrelseledamot i Sandvik AB, civilingenjör och har en AMP från Harvard Business School.

– Jag ser fram emot att få bli en del av en väletablerad och välgrundad organisation som Stockholms Stadsmission. Jag är också entusiastisk till att bidra till att denna ledstjärna, för tro och hopp om ett mänskligare samhälle, ska fortsätta att göra gott och lysa starkt i en tid som vår, säger Johan Karlström.

Kattis Ahlström är reporter, programledare och producent på SVT och har jobbat inom TV i cirka 30 år. Hon är också frilansande skribent, föreläsare och moderator och har tidigare varit generalsekreterare för Bris.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha blivit invald i Stockholms Stadsmissions styrelse. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom idéburen sektor och också bidra med mina kunskaper och stora intresse för kommunikation och hur man når ut till människor och skapar engagemang, säger Kattis Ahlström.

Ralph Riber är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bland annat varit vd och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. 

– Stockholms Stadsmission spelar en mycket viktig roll att hjälpa människor i utsatthet. Jag är tacksam för förtroendet att få ingå i styrelse och bidra till att fortsätta att utveckla verksamhet genom mina erfarenheter från att ha varit ledare för utbildning, vård och omsorgsverksamheter, säger Ralph Riber.

Vid årsmötet avtackades Per-Olof Söderberg av ledning och medlemmar.

I Stockholms Stadsmissions styrelse ingår:

 • Johan Karlström, styrelsens ordförande, invald 2019
 • André Andersson, vice ordförande
 • Linus Almqvist, ledamot
 • Kattis Ahlström, ny ledamot 2019
 • Evin Cetin, ledamot
 • Claes Ekström, ledamot
 • Lotta Ledin, ledamot
 • Lars Oscarsson, ledamot 
 • Ralph Riber, ny ledamot 2019
 • Johanna Vallentin, ny arbetstagarrepresentant 2019
 • Britta Wallgren, ledamot 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria von Sydow, pressekreterare Stockholms Stadsmission
maria.vonsydow@stadsmissionen.se, 08-684 230 40

Kort fakta om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.