Låg kunskap om fertilitet - Fertilitetskollen ska ge kvinnor bättre koll

Report this content

Att stress skulle ha lika stor inverkan på fertiliteten som ålder är det många som tror - vilket är felaktigt. Många kvinnor vet inte att möjligheten att få barn snabbt sjunker runt 35 år eller att ett ägg endast är befruktningsdugligt under ett dygn. För att öka möjligheten att bli gravid senare i livet kan 56 procent av kvinnor som ej fått barn tänka sig att frysa ner sina ägg. Med den nya sajten Fertilitetskollen.com ska vi få bättre koll på fertilitet och äggfrysning.

Vi får tidigt i livet lära oss vikten av att skydda oss mot oönskade graviditeter. När det kommer till förmågan att bli gravid och få barn är det dock många kvinnor, 35 procent, som önskar att de hade fått bättre och mer information. 28 procent av kvinnor utan barn har inte reflekterat över sin egen kunskap om fertilitet. Det visar en undersökning som Gedeon Richter Nordics har gjort bland kvinnor i Sverige mellan 20 och 40 år.

På Fertilitetskollen.com finns bland annat information om vikten av familjeplanering eftersom förmågan att bli gravid liksom antalet ägg avtar med stigande ålder. Det går även att läsa om äggfrysning som ett alternativ för att öka möjlighet att bli gravid senare i livet.
48 procent av de svarande känner inte till att fertiliteten hos kvinnor drastiskt avtar vid 35 år, utan tror att det sker runt 38 år eller först efter 40 år. När det kommer till mannens fertilitet så minskar den med stigande ålder, men i betydligt långsammare takt än kvinnans. 21 procent av kvinnorna i undersökningen tror inte att mannens fertilitet påverkas alls av åldern.

-       Om både kvinnor och män tidigt i livet får mer information om fertilitet är förhoppningen att fler blir medvetna om hur kroppen fungerar och vilka möjligheter som finns att  själv planera sitt fertila liv, säger Anna Karin Lind, Medicinsk chef, Livio-gruppen.

Sambandet mellan stress och chansen att bli gravid
När det gäller frågor om chansen att bli gravid svarar kvinnorna att de tror att stress har lika stor inverkan på förmågan att bli gravid (27 %) som ålder (30 %). I själva verket kan vi aldrig bortse från äggens ålder, som har störst betydelse för chansen att få barn. Under en menscykel är kvinnans ägg befruktningsdugligt under ett dygn. Ändå tror 47 procent att ett ägg är befruktningsdugligt under två dygn. Hela tio procent svarar att de inte vet gällande attityden till så kallad social äggfrysning*, som är en relativt ny metod i Sverige, kan 56 procent av de kvinnor som inte har barn tänka sig att frysa in sina ägg för att använda dem senare i livet. Den vanligaste orsaken till att de ser äggfrysning som en lösning, är att de ännu inte har träffat en partner som de vill få barn med.

Kort fakta om fertilitet och äggfrysning:

  • En kvinna föds med cirka 1 miljon ägg i äggstockarna
  • Äggens kvalitet försämras med stigande ålder och antalet ägg minskar drastiskt runt 35 år. Efter 40 har kvinnan fortfarande kvar ägg, men de är färre och många är av dålig kvalitet.
  • En äggfrysning kan göras på en fertilitetsklinik och kostar i dag uppemot 35 000 kr.

*Om äggfrysning
Äggfrysning är en möjlighet att frysa ner sina ägg för att öka chanserna att bli gravid senare i livet. Sedan några år är metoden tillgänglig för alla fertila kvinnor över 18 år (social äggfrysning). Tidigare var äggfrysning endast tillgänglig för kvinnor som genomgick en medicinsk behandling som hotade den framtida fertiliteten, eller som av genetiska skäl riskerade infertilitet tidigt i livet (medicinsk äggfrysning). Läs mer om äggfrysning på Fertilitetskollen.com

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-15 oktober 2019 har sammanlagt 1011 intervjuer via internet genomförts med kvinnor i Sverige 20-40 år.

För mer information vänligen kontakta:
Carina Sone, Communications Manager, Gedeon Richter Nordics
Tfn: +46 766 35 40 60
Mail: carina.sone@gedeonrichter.eu

Om Fertilitetskollen.com
Fertilitetskollen.com informerar om fertilitet, äggfrysning och vikten av familjeplanering. Bakom Fertilitetskollen, som endast är till för utbildningsändamål, står läkemedelsbolaget Gedeon Richter Nordics.

Om Gedeon Richter Nordics
Gedeon Richter arbetar för kvinnors hälsa - för att ge kvinnor ett bättre liv. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom fertilitet och gynekologi. Även om Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, i dag har över 11 000 medarbetare i fler än 100 länder är företaget i grunden samma personliga, passionerade bolag som apotekaren med samma namn grundade 1901. I Norden arbetar totalt 26 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media