Lernia ger en röst åt de som inte kommer till tals i Almedalen

- Här presenteras Centerpartiets svar på de mest förekommande frågorna

Med initiativet ”Ni talar om mig” vill Lernia ge en röst åt de som inte finns representerade i Almedalen; långtidsarbetslösa, arbetslösa ungdomar, utrikesfödda och nyligen uppsagda. Initiativet innebär att närmare 500 personer får ställa sina viktigaste valfrågor till Sveriges politiker. De mest förekommande frågorna i dessa fyra grupper förmedlar Lernia till alla riksdagsvalda partier. Under hela politikerveckan offentliggörs svaren dagligen, under respektive partis dag. I dag, söndag, presenteras Centerpartiets fullständiga svar.

Som svar på målgruppernas frågor föreslår Centerpartiet en säkrare validering av utlandsexamen där man förser Universitets- och högskolerådet med de resurser som krävs. Partiet vill dessutom sänka arbetsgivaravgifter, och föreslår en utveckling av Fas 3 på så sätt att fasen ska bestå av två delar: Dels Yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-jobb för långtidsarbetslösa samt alternativ då YA-jobben inte är tillräckligt räcker till. Vidare vill Centerpartiet höja åldersgränsen för studiemedel som kan möjliggöra byte av akademisk karriär efter 45 år.

-        På Lernia är vi övertygade om att kompetensutveckling är centralt gällande att lösa det som fungerar mindre bra på arbetsmarknaden i dag. Eftersom individer och arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden har olika utmaningar, ser Lernia en stor fördel i att ha ett brett tjänsteutbud, säger Roken Cilgin, kommunikationschef på Lernia och ansvarig för initiativet ”Ni talar om mig”.

De viktigaste valfrågorna till politikerna enligt de tillfrågade i initiativet ”Ni talar om mig” är:

-        Utrikesfödda - Jag är välutbildad, varför får jag inget jobb?

-        Långtidsarbetslösa - Hur blir det med fas 3?

-        Arbetslösa ungdomar - Vad ska ni konkret göra för att fler unga ska få arbete?

-        Nyligen uppsagda personer - Varför inte erbjuda fler arbetslösa yrkesutbildningar?
 

Här nedan presenteras Centerpartiets fullständiga svar.

Utrikesfödda: Jag är välutbildad, varför får jag inget jobb?

Trösklarna in på arbetsmarknaden är alldeles för höga i Sverige. Det behöver bli billigare att anställa och det behövs mer rörlighet på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är präglad av ett starkt anställningsskydd, en stark arbetsrätt och starka kollektivavtal med högt förhandlade lägstalöner. Detta är bra för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden (insiders) men dåligt för de som befinner sig utanför (outsiders), vilka ofta unga och/eller nyanlända. Att anställa innebär en stor risk och medför stora kostnader, därför tvekar många arbetsgivare inför att anställa ett ”osäkert kort”. Detta vill vi ändra på.

Centerpartiet tycker att det är viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du har jobbat där. Vi vill därför bland annat ändra på turordningsreglerna som bestämmer vem som måste gå när ett företag måste skära ner på personal. Vi vill också sänka arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvar och andra kostnader som gör att företagare tvekar inför att anställa.

Det är också viktigt att man får sin utländska examen validerad av Universitets- och högskolerådet (UHR) så att svenska arbetsgivare vet vad en examen motsvarar och vilka färdigheter och kunskaper de kan förvänta sig. Centerpartiet ser det som en självklarhet att validering utländska examen ska vara enkla och snabba. Vi följer upp och ser till att UHR har de resurser som krävs.
 

Långtidsarbetslösa: Hur blir det med fas 3?

Centerpartiet tycker att det i första hand är bättre med riktiga jobb än med åtgärder. Därför satsar vi mycket på att göra det billigare och enklare att starta och driva företag samt på att göra det billigare, enklare och mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa. Att jobb kommer av att människor startar och driver företag är en insikt som präglar all Centerpartiets jobbpolitik.

Även med ett bra företagsklimat och ett stort utbud av jobb kan det av olika anledningar finnas de som hamnar utanför arbetsmarknaden. Där behöver samhället gå in och stötta. Problemet med sysselsättningsfasen är att det saknas tydliga incitament att få dess deltagare in i riktiga jobb. Två år efter att deltagarna påbörjat den är 80 procent fortfarande eller återigen inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Centerpartiet vill därför förändra sysselsättningsfasen till ett alternativ som består av två delar:

För det första bör även långtidsarbetslösa kunna erbjudas YA-jobb. För det andra bör vi skapa ett alternativ för dem där YA-jobben inte räcker till. I väntan på jobbfixarpeng föreslår vi att organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering ska ges starka incitament att finna arbetsplatser där de långtidsarbetslösa på sikt kan gå in i riktiga jobb. De 120 000 kronor som idag ges per tvåårig anvisning i FAS3 kan istället användas för de aktörer som finner nya vägar till varaktiga jobb, på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Arbetslösa ungdomar: Vad ska ni konkret göra för att fler unga ska få arbete?

Framförallt tror vi att jobb kommer av företagande. Därför vill vi göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter. Vi vill också ta bort åldersgränsen för att få bidrag för att starta eget företag. Då kommer fler unga att skapa växande företag som också ger nya jobb.

Centerpartiet tycker att det är viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du har jobbat där. Reglerna måste sluta diskriminera de med färre år på arbetsplatsen. Därför vill vi ändra LAS (Lagen om anställningsskydd) och få en rörligare arbetsmarknad.  Då kan fler unga lättare komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb.

Det ska finnas fler arbetsförmedlingar än den statliga arbetsförmedlingen. Då kan olika arbetsförmedlare specialisera sig på olika branscher eller yrken. Genom en jobbpeng kan du själv välja vilken arbetsförmedlare som du tror kan hjälpa dig bäst.

Centerpartiet och Alliansen har gjort det billigare att anställa unga. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna ännu mer än vad som gjorts hittills så att det blir mindre riskfyllt för företagare att anställa unga.

Vi vill fortsätta att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.  Att bredda YA-jobb och lärlingssystemet till fler branscher och grupper är ett sätt. Vi vill också att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner. Vi tycker att det är naturligt att den som har mindre erfarenhet ska kunna konkurrera med ett lägre pris. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden kan man sedan fortsätta sin lönekarriär.

 
Nyligen uppsagda personer: Varför inte erbjuda fler arbetslösa yrkesutbildningar?

Fler yrkesutbildningar är något som Centerpartiet ställer sig bakom. För oss är det viktigt att man även som vuxen kan utbilda sig, såväl på gymnasial nivå som på högskolenivå. Regeringen har under de senaste åren gjort satsningar för att kunna erbjuda yrkesutbildningar för vuxna. De tidigare mera spretiga utbildningarna har samlats i en yrkeshögskola och medlen har ökat. Centerpartiet ser att detta är en viktig satsning för att vuxna ska kunna byta yrkeskarriär samt för att tillgodose företagens kompetensbehov. Möjligheter har också öppnats för att vuxna ska kunna genomgå lärlingsutbildning. Vi vill också se en förändrad lärlingsutbildning, där de tilltänkta arbetsgivarna får en större roll i utvecklingen och genomförandet av utbildningen.

Centerpartiet vill att yrkeshögskoleutbildningarna byggs ut ytterligare samt att det ska bli lättare att ansöka om och bli beviljad möjlighet att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Vi tycker också att yrkesutbildningarna ska kunna anpassas mer efter regionala förutsättningar.

Vi vill även att man ska kunna skola om sig inom akademin senare i livet. Den förväntade livslängden och förväntade pensionsåldern ökar. Centerpartiet verkar därför för att göra reglerna kring åldersgränsen för studiemedel mer flexibel så att man kan byta akademisk karriär även efter att man fyllt 45. Från och med 1 juli höjs gränsen för när studielånen begränsas från 45 till 47 år och för studiemedlet som helhet från 54 till 56 år.

 

För mer information www.lernia.se/nitalarommig eller kontakta:

Roken Cilgin
Kommunikationschef Lernia

Mob: 0722 – 54 10 50
E-post:
roken.cilgin@lernia.se

För mer material besök www.mynewsdesk.com/se/lernia

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under maj-juni 2014.  Totalt svarade 478 personer i målgrupperna utrikesfödda, arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa samt nyligen uppsagda personer.  Mätningen genomfördes tillsammans med undersökningsföretaget MIND Research.

Om Lernia

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners. Med tjänster inom utbildning, bemanning och omställning ser vi till att fler människor får i jobb i Sverige. Vi hjälper individer, det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Besök gärna www.lernia.se.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Media

Media