Marika Markovits lämnar sitt uppdrag som Stockholms Stadsmissions direktor

Report this content

Marika Markovits har på egen begäran valt att efter 15 år kliva av sin tjänst som direktor. Från och med den 1 november blir hennes nya roll inom Stockholms Stadsmission Senior Advisor. Styrelsen har därför utsett Harald Abelin som tillförordnad direktor.

Marika Markovits har i många år varit engagerad i Stockholms Stadsmission, både som styrelseledamot och direktor. Marika tillträdde, som första kvinna, direktorsuppdraget 2004 när organisationen var i kris. Hon har sedan dess lett organisationen under en intensiv utveckling. Stockholms Stadsmission är idag en välkänd och stark aktör i civilsamhället, både som opinionsbildare och samarbetspart för företag, ideella organisationer och myndigheter.

– Jag vill tacka Marika Markovits för att hon som direktor sedan 2004 drivit Stockholms Stadsmission med mycket engagemang, passion och kunskap. Något som betytt mycket för väldigt många. Samtidigt vill jag välkomna Harald Abelin som tillförordnad direktor. Jag är övertygad att han med sin gedigna erfarenhet kommer att fortsätta att framgångsrikt leda verksamheten tills att en ny direktor har utsetts, säger Johan Karlström, styrelseordförande Stockholms Stadsmission.

Styrelsen har för avsikt att rekrytera en ny direktor och beräknar att tjänsten tillsätts under 2020.

I och med att Marika Markovits, på grund av familjeskäl, önskade lämna sitt uppdrag som direktor för Stockholms Stadsmission erbjöd styrelsen henne en halvtidstjänst som Senior Advisor. Vilket gör att hon fortsatt kan var med och bidra till flera strategiskt viktiga processer fram tills dess att ny ordinarie direktor är på plats och kan ta över.

– Min son behöver mer än någonsin min närvaro och stöd både hemma och i skolan. Det gör att jag inte kan arbeta heltid. Samtidigt är jag fortsatt djupt engagerad i Stockholms Stadsmissions vision, värderingar och verksamhet. Och ser fram emot att i min nya roll som Senior Advisor stödja organisationen i mötet med Stockholms sociala utmaningar, säger Marika Markovits.

Stockholms Stadsmissions styrelse har utsett Harald Abelin som tillförordnad direktor från och med den 1 november. Harald Abelin har arbetat inom offentlig hälso- och sjukvård under många år men har också en gedigen erfarenhet av utveckling av andra typer av kunskapsintensiva företag, bland annat inom IT-sektorn.

– Jag ser fram emot att under en övergångsperiod vara tillförordnad direktor för Stockholms Stadsmission. De senaste åren har jag skaffat mig en bred erfarenhet av att leda olika organisationeroch ser fram emot att stifta bekantskap med Stockholms Stadsmissions organisation, säger Harald Abelin.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria von Sydow, Pressekreterare Stockholms Stadsmission, 

08-684 230 40, maria.vonsydow@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen. www.stadsmissionen.se.

Taggar: