Skansen omfattas av kulturdepartementets åtgärdspaket

Report this content

Idag presenterade Kulturdepartementet nya åtgärder för att stödja medier och statligt finansierade kulturinstitutioner. Skansen ingår i åtgärdspaketet och kommer därmed att få ta del av detta ekonomiska stöd.

Den exakta fördelningen av stödet och den summa som Skansen väntas få tilldelad har ännu inte beslutats. Regeringen meddelar att kompensationen, i de allra flesta fall, kommer att ligga någonstans mellan 70 - 80% av det beräknade intäktsbortfallet.

– Vad bidraget betyder för Skansens verksamhet framåt kommer vi kunna ta ställning till när vi har fått definitivt beslut om stödets ekonomiska omfattning. Att Skansen omfattas av detta stöd är dock ett mycket positivt och glädjande besked, säger John Brattmyhr, vd Skansen. 

Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya förordningen innan sommaren och därefter utarbetas detaljerna. Förhoppningen är att pengarna ska betalas ut så snart som möjligt därefter. 

Regeringens förslag är att statligt finansierade museer och scener får ett statligt stöd om 319 msek samt 500 msek i extra mediestöd för den redaktionella nyhetsverksamheten i hela landet. 

För mer information vänligen kontakta:
Yvonne Nordlind, kommunikations- och marknadschef, mobil: 0731-52 58 32, mail: yvonne.nordlind@skansen.se

Om Skansen
Skansen är världens äldsta friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige. I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna tamboskap. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Varje år kommer cirka 1,4 miljoner gäster till Skansen.

Prenumerera