• news.cision.com/
  • Rippler/
  • Stockholms och Uppsala Stadsmission startar hyresförmedling för gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd

Stockholms och Uppsala Stadsmission startar hyresförmedling för gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd

Report this content

Det är svårt att få tag i bostad i Stockholm och Uppsala. Särskilt svårt är det för personer utan nätverk. Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission startar nu Stadsmissionens hyresförmedling med förhoppningen att inspirera fler privatpersoner att hyra ut outnyttjade rum eller bostäder, på ett tryggt sätt där Stadsmissionen finns med som stöd. 

Många av de ensamkommande som kom till Sverige 2015 är nu unga vuxna som går på gymnasiet eller Komvux och innefattas därmed av tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den Nya Gymnasielagen som fastslogs 2018.

– För dessa gymnasiestuderande är det otroligt viktigt att de får en fast punkt i tillvaron. Utan ett tryggt boende är det svårt, om inte omöjligt att fokusera på skolan. Vår förhoppning är därför att fånga upp de privatpersoner som vill hyra ut och tjäna lite extrapengar samtidigt som de gör reell skillnad, säger Tanja Küller, enhetschef Stockholms Stadsmission.

Målet är att förmedla 300 bostäder innan årsskiftet
Bakgrunden till hyresförmedlingen är insikten att alla människor inte har samma förutsättningar att hitta en bostad, samt förståelsen för tröskeln att hyra ut en yta till en person man inte känner sedan tidigare.

– Tryggheten består i att vi hjälper till med matchningen mellan vår gymnasiestuderande och hyresvärden samt finns med som stöd under hela perioden för att hantera löpande ärenden vid behov, säger Tanja Küller.

Det är upp till hyresvärden hur länge man önskar hyra ut sitt boende. Det är möjligt att testa Stadsmissionens hyresförmedling under en kortare period (minimum 6 månader), för att därefter förlänga hyreskontraktet.

Målsättningen är att förmedla 300 boenden i Stockholms län och Uppsala län innan årsskiftet.

– Stadsmissionens hyresförmedling är inspirerad av Göteborgs Räddningsmissions förmedling Hjärterum, så vi vet att metoden fungerar och ger effekt. Som uthyrare får du en chans att bidra till social hållbarhet och tjäna lite extra pengar på samma gång. Tillsammans gör vi skillnad för unga vuxna som idag står utanför bostadsmarknaden, säger Tanja Küller.

Stadsmissionens hyresförmedling möjliggörs genom resurser från regeringen. Målgruppen gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd är den första att få ta del av satsningen som så småningom förväntas öppnas upp för fler målgrupper som står utanför bostadsmarknaden.

Vill du hyra ut genom Stadsmissionens hyresförmedling? Gå in och anmäl ditt intresse hos din lokala Stadsmission. Du hittar mer information och anmälningsformulär hos Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se) eller Uppsala Stadsmission (uppsalastadsmission.se).

För mer information, vänligen kontakta:
Maria von Sydow, Pressekreterare Stockholms Stadsmission, 
08-684 230 40, maria.vonsydow@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.

Om Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission är en idéburen organisation som stödjer och hjälper människor som lever i hemlöshet och utsatthet i Uppsala. Stadsmissionen erbjuder öppna sociala verksamheter, enskilt stöd, gemenskap och arbetsträning. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. Vi arbetar både långsiktigt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media