Stockholms Stadsmission polisanmäler misstankar om koppleri

På ett boende för vuxna som står utanför samhällets insatser som drivs av Stockholms Stadsmission har det framkommit misstankar om koppleri. Stockholms Stadsmission har därför gjort en polisanmälan.

– Vi ser väldigt allvarligt på misstankarna och därför gjorde vi en polisanmälan när vi fick kännedom om detta. Att människor som redan befinner sig i en utsatt livssituation kan ha utnyttjats på det här sättet är oerhört sorgligt. Nu måste vi göra allt vi kan för att gå till botten med misstankarna, säger Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission.

Bakgrunden är att medarbetare och boende under förra veckan berättade om misstankar om koppleri på boendet för ansvariga hos Stockholms Stadsmission. Det föranledde att en polisanmälan lämnades in den 19 januari.

Det har också framkommit misstankar om bristande rutiner på boendet. Stockholms Stadsmission har initialt vidtagit följande åtgärder:

  • Polisanmälan har lämnats in gällande misstanke om koppleri.
  • Väktare har satts in dygnet runt i den berörda verksamheten.
  • En intern utredning genomförs just nu. Utredningen ska svara på eventuella brister i rutinerna och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
  • Personer på boendet som känt sig otrygga har fått möjlighet att byta boende.

– Vi är nu mycket angelägna om att snabbt förändra situationen så att medarbetare och boende ska känna sig trygga. Det är ett viktigt skäl till att vi valt att sätta in väktare dygnet runt i den berörda verksamheten, säger Anna Johansson.

För mer information:

Maria von Sydow, pressekreterare Stockholms Stadsmission,
08-684 230 58, maria.vonsydow@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera