Tre kommuners villaägare sitter på potentiella bostadsvinster motsvarande en tiondel av Sveriges statsbudget

På Värmdö, i Järfälla och i Täby finns husägare som tillsammans skulle få en gemensam vinst motsvarande 102 miljarder kronor, om de skulle sälja sina villor.  Detta i sin tur motsvarar över 10 procent av Sveriges totala statsbudget. Det framkommer av statistik som Värderingsdata tagit fram på uppdrag av Svenska Mäklarhuset.

Störst vinst att hämta hem har husägare som ägt sin villa i 20 år eller mer. På Värmdö finns exempelvis potentiella vinster på 35 miljarder kronor bland de 12 335 hushåll som ägt sin villa i minst 20 år. I Täby är motsvarande siffra 20 miljarder baserat på 6107 hushåll. Och i Järfälla finns 10 miljarder i potentiell vinst bland de 4393 hushåll som ägt sin bostad i minst 20 år.

-        Tyvärr så bor allt för många äldre kvar i sina villor trots att de upplever dem som för stora. Det leder till att omsättningshastigheten går ner. Givetvis kan en viss del av trögheten härledas till de 22 procent i skatt som säljaren får betala på vinsten men inte uteslutande. Ytterligare ett skäl kan vara att det saknas bra bostadsalternativ för exempelvis 40-talister, en grupp som hellre betalar en stor insats vid köp av bostad än dras med hög månadsavgift, säger Claudia Wörmann Analyschef på Svenska Mäklarhuset.

Både rörligheten på svensk bostadsmarknad och nyproduktionen av småhus är lägst i Europa, visar en ny undersökning från Villaägarna. I länder med lägre flyttskatter både byggs och säljs det mer än dubbelt så många småhus varje år *. Om rörligheten på bostadsmarknaden ökade skulle det frigöra kapital. Fler människor skulle få möjlighet att bo mer behovsanpassat och bostaden skulle bättre spegla behovet av yta per person.

Om statistiken
Statistiken är framtagen av Värderingsdata på uppdrag av Svenska Mäklarhuset och baseras på totalt 45 436 villaförsäljningar från 1990 fram till i dag. Materialet är sorterat efter innehavstid med indelningen 0-10 år, 11- 20 år och 20 år eller mer. Sammantaget blir det en potentiell vinst på 102 miljarder kronor för samtliga bostadsägare i kommunerna Järfälla, Täby och Värmdö.

* Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden- En internationell jämförelse. HUI Research på uppdrag av Villaägarna, januari 2013.

Om du är intresserad av att ta del av hela undersökningen, eller få kommentarer kring kontakta:
Claudia Wörmann, Analyschef Svenska Mäklarhuset
Tfn: 08-120 165 44 Mobil: 0709-90 68 14
Mail: claudia.wormann@smh.se 

Prenumerera