Invigning av Awitar


Fotograf: Elias Assar Gustafsson

Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande Borås stad, och Christer Karlsson, projektledare Awitar, öppnar porten in till testkammaren under invigningen av Awitar.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera