• news.cision.com/
  • RISE/
  • 3D-printning kan skapa framtidens reservdelar till den mänskliga kroppen

3D-printning kan skapa framtidens reservdelar till den mänskliga kroppen

Report this content

Utvecklingen inom 3D-printade mänskliga organ och vävnader är banbrytande och medför en enorm potential inom modern medicin. Det innebär helt nya möjligheter att behandla patienter som idag endast kan hjälpas via donation av mänsklig vävnad. Nu startar ett projekt som ska undersöka möjligheten att 3D-printa vävnadsdelar för behandling av urinrörsskador och kärlsjukdomar.

Världen över väntar patienter på att få ett nytt organ eller annan vävnadstransplantation, som är direkt livsavgörande. Bristen på organ- och vävnadsdonatorer är en global angelägenhet och ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, är ett brett forskningsområde som innefattar cellterapi, genterapi och vävnadsterapi där vävnadsterapi syftar till att bygga upp eller ersätta organ eller vävnad i kroppen.    

- Vi ser en stor potential i utvecklingen inom området. Det finns många sjukdomar som vi i dagsläget endast kan lindra. Med nya tekniker för individanpassad tillverkning av ny vävnad har vi möjlighet att bota sjukdomar som idag anses kroniska, säger Yalda Bogestål, forskare och projektledare på RISE.

För att individanpassad vävnadsteknik ska kunna användas för att behandla stora patientgrupper med varierande behov ska projektet nu bygga en plattform för utveckling av nya material som vi sedan kan utvärdera för funktion och säkerhet. Material från xenogent ursprung (andra arter) samt material för 3D-printing är mycket lovande möjligheter för att undvika beroende av donation av mänsklig vävnad.

- Detta nya sätt att använda xenogena och 3D-printade byggställningar är generisk och kan teoretiskt tillämpas på alla typer av vävnader, och därmed innebära ett stort hopp för miljontals patienter i behov av ett individanpassat organ, säger Teresa Ekerhult kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Projektet, som leds av RISE, är ett samarbete med företagen VERIGRAFT, CELLINK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet och finansieras av VINNOVA. 

- Målsättningen med projektet är att ta fram xenogena och 3D-printade material som efter projektet skall ha visats vara funktionella och säkra så att det finns möjlighet att gå vidare till kliniska studier, säger Joakim Håkansson, forskare på RISE.

För mer info:

Yalda Bogestål, forskare RISE

+46 10 516 54 32, yalda.bogestal@ri.se

Joakim Håkansson, forskare RISE

+46 10 516 54 10, joakim.hakansson@ri.se

Prenumerera