​Artikel om single cell protein vann Håll Sverige Rents tävling för Unga Reportrar

Med sitt bidrag "Skogen kan hjälpa till att mätta världsbefolkningen” vann Olivia Forssén och Felicia Persson Håll Sverige Rents tävling för Unga Reportrar i kategorin Artiklar 15 år eller äldre. Den välskrivna artikeln handlar om möjligheterna med single cell protein som fiskfoder och baseras på ett besök hos Processum. I sin motivering säger juryn bland annat: En inspirerande och hoppfull artikel som lyfter innovationer och lösningar.

Unga Reportrar är Håll Sverige Rents skolprogram som ger elever i åk 6-9 och gymnasiet möjlighet att undersöka hållbarhetsfrågor och producera egna reportage. Flera av reportagen som skickas in publiceras i Unga Reportrars nättidning ”The magazine” och sprids i Håll Sverige Rents många nätverk.

Unga Reportrars tävling var i år uppdelad i fem kategorier; Artiklar 14 år eller yngre, Artiklar 15 år eller äldre, Foto, Film och Podd. Olivia Forssén och Felicia Persson från Sollefteå Gymnasium kontaktade Processum för att samla material till en artikel om single cell protein som fiskfoder. Vid besöket visade och berättade Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik, hur single cell protein framställs. Med det som underlag skrev Olivia och Felicia artikeln "Skogen kan hjälpa till att mätta världsbefolkningen” och lämnade in den till Håll Sverige Rents tävling för Unga Reportrar.

Artikeln vann kategorin Artiklar 15 år och äldre och går nu vidare till en internationell tävling. Juryn skriver i sin motivering: En inspirerande och hoppfull artikel som lyfter innovationer och lösningar. Artikeln har en intresseväckande rubrik och bilder som kompletterar texten på ett bra sätt. Författarna lyfter ett mycket intressant ämne och kommer läsarna nära genom att beskriva sina egna upplevelser.

– Det är verkligen roligt att vårt utvecklingsarbete för att ur industriella sidoströmmar producera single cell protein för användning i fiskfoder också uppmärksammas på detta sätt, säger Björn Alriksson, Processum. Jag är imponerad över hur väl Olivia och Felicia förstod och kunde återberätta ett ganska djupt och tekniskt ämne på ett lättförståeligt sätt. Artikeln är korrekt och mycket välskriven.

För mer information, kontakta gärna

Sören Back, Informationsansvarig Processum, tel. 010-516 67 64, e-post: soren.back@processum.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media