Bjarne Nyquists Minnesfond annonserar 2008 års stipendiater

Bjarne Nyquists Minnesfond annonserar 2008 års stipendiater
Kommunicerande skulpturer. En ny typ av samtal mellan människor på
olika platser i världen.

Ceremoni på Djurgården med Dan Wolgers som utdelare

Den 12:e juni kl. 15.00 kommer Bjarne Nyquists Minnesfond att dela ut
2008 års stipendium.

Den offentliga konsten har som en av sina uppgifter att kommunicera, men oftast bara i en riktning, från objektet till betraktaren. IT-tekniken däremot öppnar varje dag nya vägar för dubbelriktad kommunikation, tvärs över alla gränser. Årets stipendiater har lyckats kombinera dessa två uttryck på ett nydanande sätt. Deras bidrag ligger därmed helt i linje med stipendiefondens strävan att föra Bjarne Nyquists idéer vidare - att med teknikens hjälp ge alla möjlighet att delta i kulturen.

Vi inbjuder härmed till prisutdelning på Djurgården med Dan Wolgers som
stipendieutdelare.

Tid: 2008-06-12, kl. 15.00

Plats: I trädgården på Rosendalsvägen 5 (mittemot Nordiska Museet).
I händelse av regn flyttar vi inomhus, på samma adress.

Program:
Presentation av fonden
En kort återblick till förra året
Prisutdelning och presentation av stipendiaterna

Ceremonin inramas av musik framförd av Katarina Byman-Seger samt
Paula af Malmborg Ward.

Om fonden: Bjarne Nyquists minnesfond verkar för att genom ett stipendium ge personer med goda utvecklingsidéer inom ett område som kombinerar kultur och ny teknik möjlighet att utveckla ett koncept och/eller prototyp som ska kunna leda till affärs- eller samhällsutveckling inom området. Idéerna ska vara djärva och annorlunda men realiserbara och ska kombinera kultur och teknik på ett nytänkande sätt i den anda Bjarne Nyquist verkade. Stipendiaten får förutom finansiellt stöd för utveckling av koncept/prototyp även hjälp med att söka aktörer och resurser som kan föra idén från koncept till tjänst/produkt.


Kontaktperson och ackreditering:
Kenneth Olausson, ordförande
Epost: kenneth.olausson@bjarnes-minne.se
Tel: 070-592 68 63

För mer information om fonden, se www.bjarnes-minne.se

Bjarne Nyquists Minnesfond
c/o Nordiska museet
Box 278 20
115 93 Stockholm

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Dokument & länkar