Carl Heath får Guldäpple-pris för digitalisering av svensk skola

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, har idag utsetts till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Carl Heath, som sedan millennieskiftet arbetat med frågor om utbildning kopplad till digitalisering och teknologi, belönas för att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.

Carl Heath är också en upphovsmakare till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola. Inte minst med i den årliga konferensen Maker Days som äger rum i Göteborg 16-17 oktober.

Möt Carl Heath om vad RISE driver inom digitalisering och lärande. 
Se film här!

Priset delas ut vid en högtidlig ceremoni på Skolforum, måndagen den 30 oktober i Stockholm. Läs mer om Guldäpplet här.

Kontaktuppgifter till pristagare:

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Göteborg

E-post carl.heath@ri.se

Mobil 070-240 20 37

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media