• news.cision.com/
  • RISE/
  • Cirkulärt, biobaserat mode producerat i Europa för europeiska konsumenter

Cirkulärt, biobaserat mode producerat i Europa för europeiska konsumenter

Report this content

Idag tillverkas de flesta av de kläder vi konsumerar i Europa i låglöneländer i Asien med ofta dåliga villkor och lite hänsyn till såväl arbetsmiljö som miljö. Textilindustrin anses även vara den näst största utsläppskällan av mikroplaster med 190 000 ton per år. Det nystartade EU-projektet Herewear ska etablera en marknad lokalt i EU med biobaserade produkter producerade i Europa för konsumenter i Europa.

Värdekedjan inom mode är i dag linjär. Där värdet tar slut när konsumenten tröttnat på plagget. Dessutom tillverkas en stor del av plaggen som vi bär i Europa i andra delar av världen. EU-projektet Herewear vill revidera värdekedjan i modeindustrin och skapa fokus på hållbarhet, samt påverka konsumenternas syn på cirkulära textilier och material.
-    Vi vet att det finns ett stort intresse från modeindustrin att tänka nytt och arbeta mer hållbart men förändringarna som behöver göras är inte små utan rör hela affärsmodellen, säger Anne-Charlotte Hanning, forskare på RISE.

Idag tillverkas de flesta kläder i antingen polyester (ca 64 %) eller bomull (ca 22%). Polyester används för sin styrka, hållbarhet och kostnadseffektivitet men är oljebaserad och kommer från mellanöstern. Bomull används för sina komfortegenskaper, men odlas till exempel i Indien med mycket bekämpningsmedel som påverkar miljön negativt och med hög vattenförbrukning.  
-    Vi ska tillverka cirkulära produkter utifrån ny teknik och utveckling. Bland annat kommer vi använda tre nya råvarukällor för cellulosa, nämligen sjögräs, gödsel och halm samt den senaste tekniken för biobaserad polyester, berättar Anne-Charlotte Hanning. 

Produktionen av prototyper kommer genomföras i Europeiska mikrofabriker som organiseras i regionala värdeskapande kluster eller via plattformsstödda nätverk. 
-    Vi kommer använda blockchain-aktiverad märkning och digitala tvillingar för full transparens och LCA-analys. Samt implementera och tillgängliggöra nya strukturer för reparation, återanvändning och återvinning, säger Anne-Charlotte Hanning. 

RISE driver arbetet med miljöutvärdering i projektet och har specialistkompetens inom Livscykelanalys (LCA), Livscykelkostnader (LCC) samt social- Livscykelanalys (s-LCA). 
-    Små fiberfraktioner frigörs från plagg när de tvättas och används. Mikroplasterna från syntetiska fibrer som polyester ackumuleras sedan i såväl våra hav som i jorden och finns i dag över hela världen. RISE kommer förutom miljöutvärdering även arbeta med bedömning av och åtgärder för reducering av mikroplaster längs hela värdekedjan, berättar Anne-Charlotte Hanning.

Fakta Herewear-projektet
Herewear är ett Horizon 2020-projekt och samfinansieras av EU. Projektet startade i oktober 2020 och pågår i fyra år.
Projektet har ett tydligt fokus på SME. I projektet ingår åtta SME och en större kedja samt sex forskningsinstitut från nio olika länder i Europa och en SME från USA.

För mer information, kontakta gärna 
Anne-Charlotte Hanning, forskare RISE.
010 – 228 47 82 eller anne-charlotte.hanning@ri.se

Lisa Schwarz Bour, enhetschef för Miljö och hållbar kemi RISE
010- 228 48 01 eller lisa.bour@ri.se 

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media